Giá Tôm càng xanh giống

120 đồng/con

Tôm càng xanh giống giá 120 đồng/con cập nhật ngày 15-03-2023, đồng so với lần trước.

Giống thủy sản hôm nay giá 180 đồng/con loại Tôm càng xanh giống ghi nhận từ ngày 20-04-2022 bởi Yenduy tại khu vực Bạc Liêu.

toàn đực
Tôm càng xanh giống

Biểu đồ thống kê giá Tôm càng xanh giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm càng xanh giống

15/03/2023 120 đ Tepbac
16/02/2023 120 đ 20 Tepbac
02/02/2023 100 đ 20 Tepbac
23/12/2022 120 đ 5 Tepbac
12/12/2022 115 đ 15 Tepbac
30/11/2022 100 đ 20 Tepbac
24/11/2022 120 đ Tepbac
04/11/2022 120 đ 40 Tepbac
27/09/2022 160 đ 20 Tepbac
20/04/2022 180 đ Yenduy Bạc Liêu toàn đực
25/03/2022 180 đ Yenduy Bạc Liêu Tôm càng xanh toàn đực
09/01/2022 150 đ Yenduy Bạc Liêu giống toàn đực
15/12/2021 150 đ Yenduy Bạc Liêu toàn đực

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!