Giá Tôm càng xanh giống

90 đồng/con

Tôm càng xanh giống giá 90 đồng/con cập nhật ngày 22-01-2024, đồng so với lần trước.

Giống thủy sản hôm nay giá 180 đồng/con loại Tôm càng xanh giống ghi nhận từ ngày 20-04-2022 bởi Yenduy tại khu vực Bạc Liêu.

toàn đực
Tôm càng xanh giống

Biểu đồ thống kê giá Tôm càng xanh giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm càng xanh giống

22/01/2024 90 đ Tepbac
05/01/2024 90 đ Tepbac
26/12/2023 90 đ 89.910 Tepbac
14/10/2023 90.000 đ 89.920 Tepbac
24/09/2023 80 đ 109.920 Tepbac
20/04/2022 180 đ Yenduy Bạc Liêu toàn đực
25/03/2022 180 đ Yenduy Bạc Liêu Tôm càng xanh toàn đực
09/01/2022 150 đ Yenduy Bạc Liêu giống toàn đực
15/12/2021 150 đ Yenduy Bạc Liêu toàn đực

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!