Giá Tôm càng xanh giống

180 đồng/con

Tôm càng xanh giống giá 180 đồng/con cập nhật ngày 26-04-2022, tăng 35 đồng so với lần trước.

Giống thủy sản hôm nay giá 180 đồng/con loại Tôm càng xanh giống ghi nhận từ ngày 20-04-2022 bởi Yenduy tại khu vực Bạc Liêu.

toàn đực
Tôm càng xanh giống

Biểu đồ thống kê giá Tôm càng xanh giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm càng xanh giống

26/04/2022 180 đ 35 Tepbac
20/04/2022 180 đ Yenduy Bạc Liêu toàn đực
25/03/2022 180 đ Yenduy Bạc Liêu Tôm càng xanh toàn đực
04/03/2022 145 đ 25 Tepbac
22/01/2022 120 đ 60 Tepbac
09/01/2022 150 đ Yenduy Bạc Liêu giống toàn đực
07/01/2022 180 đ Tepbac
03/01/2022 180 đ Tepbac
30/12/2021 180 đ Tepbac
21/12/2021 180 đ 30 Tepbac
15/12/2021 150 đ Yenduy Bạc Liêu toàn đực
12/12/2021 150 đ Tepbac
11/12/2021 150 đ 30 Tepbac
06/12/2021 180 đ Tepbac
01/12/2021 180 đ 180 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!