Giá Tôm sú Post 12

145 đồng/con

Tôm sú Post 12 giá 145 đồng/con cập nhật ngày 20-11-2021, đồng so với lần trước.

Tôm sú hôm nay giá 145 đồng/con loại Tôm sú Post 12 ghi nhận từ ngày 20-11-2021 bởi Yenduy tại khu vực Bạc Liêu.

Tôm sú Post 12

Biểu đồ thống kê giá Tôm sú Post 12 theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm sú Post 12

20/11/2021 145 đ Yenduy Bạc Liêu
20/11/2021 145 đ Tepbac
13/11/2021 145 đ Yenduy Bạc Liêu
12/11/2021 145 đ Tepbac
09/11/2021 130 đ Yenduy Bạc Liêu
08/11/2021 154 đ Yenduy Bạc Liêu
29/10/2021 145 đ TheHung Bạc Liêu CTY Hoàng Lộc, km 50%
25/10/2021 145 đ Yenduy Bạc Liêu Mỹ Kim
22/10/2021 145 đ Yenduy Bạc Liêu
16/10/2021 130 đ Yenduy Bạc Liêu Moana Mỹ Kim
16/10/2021 120 đ Yenduy Bạc Liêu Hoàng Lộc
16/10/2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu Việt Úc
16/10/2021 154 đ Yenduy Bạc Liêu CP
13/10/2021 145 đ Yenduy Bạc Liêu
06/10/2021 145 đ 5 Tepbac
03/10/2021 105 đ Yenduy Bạc Liêu Moana Hoàng Lộc

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!