Giá Tôm sú Post 12

145 đồng/con

Tôm sú Post 12 giá 145 đồng/con cập nhật ngày 15-03-2023, Bình ổn giá so với lần trước.

Tôm sú Post 12

Biểu đồ thống kê giá Tôm sú Post 12 theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm sú Post 12

02:20:42 15-03-2023 145 đ Tepbac
01:58:39 16-02-2023 145 đ Tepbac
17:59:45 23-12-2022 145 đ Tepbac
23:35:18 26-04-2022 145 đ 25 Tepbac
22:27:57 19-01-2022 145 đ Yenduy Bạc Liêu
21:07:40 17-01-2022 120 đ 25 Tepbac
17:18:40 21-12-2021 145 đ 65 Tepbac
23:01:28 15-12-2021 145 đ Yenduy Bạc Liêu
20:42:57 12-12-2021 80 đ 20 Tepbac
23:36:54 11-12-2021 100 đ 45 Tepbac
23:18:33 20-11-2021 145 đ Yenduy Bạc Liêu
23:03:12 20-11-2021 145 đ Tepbac
21:43:48 13-11-2021 145 đ Yenduy Bạc Liêu
23:13:38 12-11-2021 145 đ Tepbac
22:23:15 09-11-2021 130 đ Yenduy Bạc Liêu
19:31:50 08-11-2021 154 đ Yenduy Bạc Liêu
08:10:37 29-10-2021 145 đ TheHung Bạc Liêu
20:55:37 25-10-2021 145 đ Yenduy Bạc Liêu
21:05:50 22-10-2021 145 đ Yenduy Bạc Liêu
22:23:31 16-10-2021 130 đ Yenduy Bạc Liêu
22:23:10 16-10-2021 120 đ Yenduy Bạc Liêu
22:22:52 16-10-2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu
22:22:40 16-10-2021 154 đ Yenduy Bạc Liêu
22:30:15 13-10-2021 145 đ Yenduy Bạc Liêu
22:02:48 06-10-2021 145 đ 5 Tepbac
21:18:40 03-10-2021 105 đ Yenduy Bạc Liêu
15:35:22 06-04-2018 140 đ 12 Tepbac
13:50:03 30-03-2017 128 đ 4 Tepbac
06:07:15 24-06-2016 132 đ Tepbac
13:18:39 10-06-2016 132 đ 2 Tepbac
19:17:32 06-04-2016 130 đ 10 Tepbac
14:00:56 01-10-2015 120 đ 5 Tepbac
07:46:53 15-08-2015 125 đ Tepbac
19:54:13 15-06-2015 125 đ Tepbac
09:15:49 31-05-2015 125 đ Tepbac
22:36:11 06-05-2015 125 đ Tepbac
22:05:04 20-05-2014 125 đ 5 Tepbac
12:46:14 05-05-2014 120 đ 30 Tepbac
22:53:26 13-04-2014 90 đ Tepbac
10:52:51 01-04-2014 90 đ Tepbac
11:42:22 26-02-2014 90 đ Tepbac
19:29:35 09-02-2014 90 đ 10 Tepbac
21:30:16 19-01-2014 80 đ Tepbac
06:58:56 31-12-2013 80 đ Tepbac
08:18:56 27-11-2013 80 đ Tepbac
09:50:24 10-11-2013 80 đ Tepbac
22:29:54 30-10-2013 80 đ 18 Tepbac
18:39:18 13-10-2013 62 đ 2 Tepbac
18:56:43 02-10-2013 60 đ Tepbac
20:03:40 11-09-2013 60 đ 40 Tepbac
18:10:52 28-02-2012 20 đ 20 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!