Giá Tôm sú Post 12

Tôm sú Post 12 giá: 140 đồng/con, cập nhật ngày 06-04-2018, tăng 12 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm sú Post 12 theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 06-04-2018 140 đ 12 MAX
Ngày 30-03-2017 128 đ -4
Ngày 24-06-2016 132 đ
Ngày 10-06-2016 132 đ 2
Ngày 06-04-2016 130 đ 10
Ngày 01-10-2015 120 đ -5
Ngày 15-08-2015 125 đ
Ngày 15-06-2015 125 đ
Ngày 31-05-2015 125 đ
Ngày 06-05-2015 125 đ
Ngày 20-05-2014 125 đ 5
Ngày 05-05-2014 120 đ 30
Ngày 13-04-2014 90 đ
Ngày 01-04-2014 90 đ
Ngày 26-02-2014 90 đ
Ngày 09-02-2014 90 đ 10
Ngày 19-01-2014 80 đ
Ngày 31-12-2013 80 đ
Ngày 27-11-2013 80 đ
Ngày 10-11-2013 80 đ
Ngày 30-10-2013 80 đ 18
Ngày 13-10-2013 62 đ 2
Ngày 02-10-2013 60 đ
Ngày 11-09-2013 60 đ 40
Ngày 28-02-2012 20 đ 0 MIN