Giá Tôm thẻ Post 12

126 đồng/con

Tôm thẻ Post 12 giá 126 đồng/con cập nhật ngày 15-03-2023, Tăng 6 đồng so với lần trước.

Tôm thẻ Post 12

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ Post 12 theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm thẻ Post 12

02:20:31 15-03-2023 126 đ 6 Tepbac
01:58:53 16-02-2023 120 đ 10 Tepbac
17:59:29 23-12-2022 130 đ 5 Tepbac
22:38:57 30-11-2022 125 đ 1 Tepbac
23:35:28 26-04-2022 126 đ 19 Tepbac
23:08:56 20-04-2022 116 đ Yenduy Bạc Liêu
23:08:40 20-04-2022 126 đ Yenduy Bạc Liêu
23:07:44 20-04-2022 135 đ Yenduy Bạc Liêu
23:04:12 20-04-2022 154 đ Yenduy Bạc Liêu
22:28:02 25-03-2022 116 đ Yenduy Bạc Liêu
22:27:48 25-03-2022 126 đ Yenduy Bạc Liêu
22:27:11 25-03-2022 135 đ Yenduy Bạc Liêu
22:26:47 25-03-2022 145 đ Yenduy Bạc Liêu
22:30:28 19-01-2022 145 đ Yenduy Bạc Liêu
22:30:05 19-01-2022 135 đ Yenduy Bạc Liêu
22:29:14 19-01-2022 120 đ Yenduy Bạc Liêu
22:28:37 19-01-2022 112 đ Yenduy Bạc Liêu
21:07:59 17-01-2022 145 đ 25 Tepbac
20:29:46 09-01-2022 135 đ Yenduy Bạc Liêu
17:19:01 21-12-2021 120 đ Tepbac
23:00:58 15-12-2021 112 đ Yenduy Bạc Liêu
23:00:30 15-12-2021 120 đ Yenduy Bạc Liêu
22:59:55 15-12-2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu
22:59:40 15-12-2021 154 đ Yenduy Bạc Liêu
20:41:36 12-12-2021 120 đ Tepbac
23:38:26 11-12-2021 120 đ 15 Tepbac
23:54:56 09-12-2021 135 đ 15 Tepbac
23:18:20 20-11-2021 154 đ Yenduy Bạc Liêu
23:18:12 20-11-2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu
23:18:07 20-11-2021 120 đ Yenduy Bạc Liêu
23:18:02 20-11-2021 112 đ Yenduy Bạc Liêu
23:03:02 20-11-2021 120 đ 8 Tepbac
21:44:23 13-11-2021 112 đ Yenduy Bạc Liêu
21:44:01 13-11-2021 145 đ Yenduy Bạc Liêu
23:13:26 12-11-2021 112 đ 23 Tepbac
19:33:26 08-11-2021 102 đ Yenduy Bạc Liêu
19:32:56 08-11-2021 120 đ Yenduy Bạc Liêu
19:32:34 08-11-2021 145 đ Yenduy Bạc Liêu
19:32:09 08-11-2021 154 đ Yenduy Bạc Liêu
19:56:14 03-11-2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu
08:11:24 29-10-2021 120 đ TheHung Bạc Liêu
20:56:01 25-10-2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu
21:05:40 22-10-2021 120 đ Yenduy Bạc Liêu
17:40:22 19-10-2021 135 đ 15 Tepbac
22:30:34 13-10-2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu
22:03:56 06-10-2021 120 đ 15 Tepbac
18:53:09 27-09-2021 120 đ Yenduy Bạc Liêu
18:49:03 27-09-2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu
18:48:44 27-09-2021 154 đ Yenduy Bạc Liêu
16:43:45 21-09-2021 120 đ Yenduy Bạc Liêu
16:43:24 21-09-2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu
16:43:10 21-09-2021 154 đ Yenduy Bạc Liêu
16:31:15 18-09-2021 120 đ Yenduy Bạc Liêu
16:30:58 18-09-2021 112 đ Yenduy Bạc Liêu
16:30:34 18-09-2021 154 đ Yenduy Bạc Liêu
16:30:12 18-09-2021 154 đ Yenduy Bạc Liêu
12:07:05 05-03-2018 135 đ 15 Tepbac
13:51:13 30-03-2017 120 đ 10 Tepbac
06:07:55 24-06-2016 110 đ Tepbac
13:19:15 10-06-2016 110 đ Tepbac
19:18:03 06-04-2016 110 đ 3 Tepbac
14:01:30 01-10-2015 107 đ 2 Tepbac
07:47:28 15-08-2015 105 đ Tepbac
19:55:02 15-06-2015 105 đ Tepbac
09:16:41 31-05-2015 105 đ 10 Tepbac
22:36:47 06-05-2015 95 đ Tepbac
22:05:50 20-05-2014 95 đ Tepbac
12:47:24 05-05-2014 95 đ Tepbac
10:55:08 01-04-2014 95 đ Tepbac
19:30:33 09-02-2014 95 đ 5 Tepbac
21:31:17 19-01-2014 90 đ Tepbac
06:59:35 31-12-2013 90 đ 3 Tepbac
08:19:29 27-11-2013 87 đ Tepbac
09:44:42 10-11-2013 87 đ 2 Tepbac
22:30:30 30-10-2013 85 đ 5 Tepbac
18:40:00 13-10-2013 80 đ Tepbac
18:57:25 02-10-2013 80 đ Tepbac
20:05:32 11-09-2013 80 đ 10 Tepbac
09:40:19 04-08-2013 70 đ 25 Tepbac
18:23:47 15-06-2013 95 đ 15 Tepbac
16:47:32 08-11-2012 80 đ 80 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!