Giá Tôm thẻ Post 12

145 đồng/con

Tôm thẻ Post 12 giá 145 đồng/con cập nhật ngày 17-01-2022, tăng 25 đồng so với lần trước.

Tôm thẻ chân trắng hôm nay giá 145 đồng/con loại Tôm thẻ Post 12 ghi nhận từ ngày 19-01-2022 bởi Yenduy tại khu vực Bạc Liêu.

CP
Tôm thẻ Post 12

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ Post 12 theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm thẻ Post 12

19/01/2022 145 đ Yenduy Bạc Liêu CP
19/01/2022 135 đ Yenduy Bạc Liêu Việt Úc - khuyến mãi 30%
19/01/2022 120 đ Yenduy Bạc Liêu Hoàng Lộc công nghệ cao - khuyến mãi 50%
19/01/2022 112 đ Yenduy Bạc Liêu Hoàng Lộc tiêu chuẩn - khuyến mãi 50%
17/01/2022 145 đ 25 Tepbac
09/01/2022 135 đ Yenduy Bạc Liêu công ty giống Viêt Úc- khuyến mãi 30%
21/12/2021 120 đ Tepbac
15/12/2021 112 đ Yenduy Bạc Liêu Hoàng Lộc tiêu chuẩn (ao đất) - khuyến mãi 50%
15/12/2021 120 đ Yenduy Bạc Liêu Hoàng Lộc công nghệ cao (ao bạt)
15/12/2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu công ty Việt Úc
15/12/2021 154 đ Yenduy Bạc Liêu công ty CP
12/12/2021 120 đ Tepbac
11/12/2021 120 đ 15 Tepbac
09/12/2021 135 đ 15 Tepbac
20/11/2021 154 đ Yenduy Bạc Liêu
20/11/2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu
20/11/2021 120 đ Yenduy Bạc Liêu
20/11/2021 112 đ Yenduy Bạc Liêu
20/11/2021 120 đ 8 Tepbac
13/11/2021 112 đ Yenduy Bạc Liêu Hoàng Lộc
13/11/2021 145 đ Yenduy Bạc Liêu Việt Úc
12/11/2021 112 đ 23 Tepbac
08/11/2021 102 đ Yenduy Bạc Liêu công ty Mỹ Kim - khuyến mãi 50%
08/11/2021 120 đ Yenduy Bạc Liêu công ty Hoàng Lộc - khuyến mãi 50%
08/11/2021 145 đ Yenduy Bạc Liêu công ty Việt Úc - khuyến mãi 20%
08/11/2021 154 đ Yenduy Bạc Liêu công ty CP
03/11/2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu cty Việt Úc - khuyến mãi 20%
29/10/2021 120 đ TheHung Bạc Liêu CTY Hoàng Lộc, km 50%
25/10/2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu Việt Úc
22/10/2021 120 đ Yenduy Bạc Liêu
19/10/2021 135 đ 15 Tepbac
13/10/2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu Việt Úc
06/10/2021 120 đ 15 Tepbac
27/09/2021 120 đ Yenduy Bạc Liêu Hoàng Lộc - Khuyến mãi 30%
27/09/2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu Việt Úc - khuyến mãi 20%
27/09/2021 154 đ Yenduy Bạc Liêu CP - khuyến mãi 10%
21/09/2021 120 đ Yenduy Bạc Liêu Hoàng Lộc, khuyến mãi 70%
21/09/2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu Việt Úc, khuyến mãi 30%
21/09/2021 154 đ Yenduy Bạc Liêu CP, khuyến mãi 20%

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!