Giá Tôm thẻ Post 12

Tôm thẻ chân trắng hôm nay giá 116 đồng/con loại Tôm thẻ Post 12 ghi nhận từ ngày 20-04-2022 bởi Yenduy tại khu vực Bạc Liêu.

giống Hoàng Lộc tiêu chuẩn, khuyến mãi 50%
Tôm thẻ Post 12

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ Post 12 theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm thẻ Post 12

20/04/2022 116 đ Yenduy Bạc Liêu giống Hoàng Lộc tiêu chuẩn, khuyến mãi 50%
20/04/2022 126 đ Yenduy Bạc Liêu giống Hoàng Lộc công nghệ cao, khuyến mãi 50%
20/04/2022 135 đ Yenduy Bạc Liêu công ty Việt Úc, khuyến mãi 40%
20/04/2022 154 đ Yenduy Bạc Liêu công ty CP, khuyến mãi 30%
25/03/2022 116 đ Yenduy Bạc Liêu giống cty Hoàng Lộc ao đất, khuyến mãi 50%
25/03/2022 126 đ Yenduy Bạc Liêu giống cty Hoàng Lộc ao bạt, khuyến mãi 50%
25/03/2022 135 đ Yenduy Bạc Liêu giống cty Việt Úc, khuyến mãi 30%
25/03/2022 145 đ Yenduy Bạc Liêu giống cty CP, khuyến mãi 20%
19/01/2022 145 đ Yenduy Bạc Liêu CP
19/01/2022 135 đ Yenduy Bạc Liêu Việt Úc - khuyến mãi 30%
19/01/2022 120 đ Yenduy Bạc Liêu Hoàng Lộc công nghệ cao - khuyến mãi 50%
19/01/2022 112 đ Yenduy Bạc Liêu Hoàng Lộc tiêu chuẩn - khuyến mãi 50%
09/01/2022 135 đ Yenduy Bạc Liêu công ty giống Viêt Úc- khuyến mãi 30%
15/12/2021 112 đ Yenduy Bạc Liêu Hoàng Lộc tiêu chuẩn (ao đất) - khuyến mãi 50%
15/12/2021 120 đ Yenduy Bạc Liêu Hoàng Lộc công nghệ cao (ao bạt)
15/12/2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu công ty Việt Úc
15/12/2021 154 đ Yenduy Bạc Liêu công ty CP
20/11/2021 154 đ Yenduy Bạc Liêu
20/11/2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu
20/11/2021 120 đ Yenduy Bạc Liêu
20/11/2021 112 đ Yenduy Bạc Liêu
13/11/2021 112 đ Yenduy Bạc Liêu Hoàng Lộc
13/11/2021 145 đ Yenduy Bạc Liêu Việt Úc
08/11/2021 102 đ Yenduy Bạc Liêu công ty Mỹ Kim - khuyến mãi 50%
08/11/2021 120 đ Yenduy Bạc Liêu công ty Hoàng Lộc - khuyến mãi 50%
08/11/2021 145 đ Yenduy Bạc Liêu công ty Việt Úc - khuyến mãi 20%
08/11/2021 154 đ Yenduy Bạc Liêu công ty CP
03/11/2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu cty Việt Úc - khuyến mãi 20%
29/10/2021 120 đ TheHung Bạc Liêu CTY Hoàng Lộc, km 50%
25/10/2021 135 đ Yenduy Bạc Liêu Việt Úc

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!