Bảng giá từ danhdikhang

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá chim vây vàng Cá chim vây vàng 260.000 /kg 03-04-2024