Duy Khánh

Duy Khánh

Điện thoại : 0947397885

Địa chỉ : Cà Mau

Thu mua tôm khu vực Cà Mau

Bảng giá từ Duy Khánh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 310.000 /kg 10-04-2023
Tôm sú 30 con (ao) 250.000 /kg 10-04-2023
Tôm sú 40 con (ao) 180.000 /kg 10-04-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 97.000 /kg 08-08-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 82.000 /kg 08-08-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 83.000 /kg 08-08-2023