Duy Khánh

Duy Khánh

Điện thoại : 0947397885

Địa chỉ : Cà Mau

Thu mua tôm khu vực Cà Mau

Bảng giá từ Duy Khánh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 255.000 /kg 02-12-2021
Tôm sú 30 con (ao) 215.000 /kg 02-12-2021
Tôm sú 40 con (ao) 175.000 /kg 02-12-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 125.000 /kg 01-02-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 95.000 /kg 01-02-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 87.000 /kg 01-02-2023