Duy Khánh

Duy Khánh

Điện thoại : 0947397885

Địa chỉ : Cà Mau

Thu mua tôm khu vực Cà Mau

Bảng giá từ Duy Khánh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 /kg 28-11-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 110.000 /kg 28-11-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 131.000 /kg 28-11-2021