Hằng

Hằng

Điện thoại : 0777 073 17

Địa chỉ : Trà Vinh

thu mua tôm thẻ chân trắng khu vực Trà Vinh

Bảng giá từ Hằng

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 180.000 /kg 15-08-2023
Tôm sú 30 con (ao) 160.000 /kg 15-08-2023
Tôm sú 40 con (ao) 120.000 /kg 15-08-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 108.000 /kg 24-08-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 90.000 /kg 24-08-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 90.000 /kg 24-08-2023