Hằng

Hằng

Điện thoại : 0777 073 17

Địa chỉ : Trà Vinh

thu mua tôm thẻ chân trắng khu vực Trà Vinh

Bảng giá từ Hằng

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 180.000 /kg 27-10-2023
Tôm sú 30 con (ao) 150.000 /kg 27-10-2023
Tôm sú 40 con (ao) 110.000 /kg 27-10-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 110.000 /kg 25-12-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 95.000 /kg 25-12-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 86.000 /kg 25-12-2023