Hằng

Hằng

Điện thoại : 0777 073 17

Địa chỉ : Trà Vinh

thu mua tôm thẻ chân trắng khu vực Trà Vinh

Bảng giá từ Hằng

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 310.000 /kg 21-10-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 97.000 /kg 22-11-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 22-11-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 115.000 /kg 29-11-2022
Tôm sú 30 con (ao) 200.000 /kg 29-11-2022
Tôm sú 40 con (ao) 150.000 /kg 29-11-2022