Ngôn Khoa

Ngôn Khoa

Điện thoại : 0949114353

Địa chỉ : Bạc Liêu

thu mua tôm thẻ ao bạt

Bảng giá từ Ngôn Khoa

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 /kg 24-12-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 112.000 /kg 24-12-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 126.000 /kg 19-01-2022