Ngôn Khoa

Ngôn Khoa

Điện thoại : 0949114353

Địa chỉ : Bạc Liêu

thu mua tôm thẻ ao bạt

Bảng giá từ Ngôn Khoa

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 250.000 /kg 02-06-2023
Tôm sú 30 con (ao) 170.000 /kg 02-06-2023
Tôm sú 40 con (ao) 140.000 /kg 02-06-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 94.000 /kg 02-06-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 83.000 /kg 02-06-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 80.000 /kg 02-06-2023