Ngôn Khoa

Ngôn Khoa

Điện thoại : 0949114353

Địa chỉ : Bạc Liêu

thu mua tôm thẻ ao bạt

Bảng giá từ Ngôn Khoa

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 200.000 /kg 28-09-2023
Tôm sú 30 con (ao) 140.000 /kg 28-09-2023
Tôm sú 40 con (ao) 110.000 /kg 28-09-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 110.000 /kg 28-09-2023
Cá kèo giống (28000-30000c/kg) 96.000 /con 28-09-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 96.000 /kg 28-09-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 28-09-2023