Ngôn Khoa

Ngôn Khoa

Điện thoại : 0949114353

Địa chỉ : Bạc Liêu

thu mua tôm thẻ ao bạt

Bảng giá từ Ngôn Khoa

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 295.000 /kg 07-04-2022
Tôm sú 30 con (ao) 245.000 /kg 07-04-2022
Tôm sú 40 con (ao) 190.000 /kg 07-04-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 30-12-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 105.000 /kg 30-12-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 128.000 /kg 30-12-2022