Minh Nam

Minh Nam

Điện thoại : 0947671249

Địa chỉ : Tiền giang

Thu mua tôm sú oxy, đập đá khu vực bến tre, tiền giang

Bảng giá từ Minh Nam

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 230.000 /kg 26-10-2021
Tôm sú 30 con (ao) 180.000 /kg 26-10-2021
Tôm sú 40 con (ao) 150.000 /kg 26-10-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 108.000 /kg 28-04-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 92.000 /kg 28-04-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 84.000 /kg 28-04-2023