Thanh

Thanh

Điện thoại : 0932939669

Địa chỉ : Thốt Nốt, Cần Thơ

Thu mua cá sát sọc

Bảng giá từ Thanh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá he thịt tại ao 25.000 /gram/con 07-12-2021
Cá rô đầu nhím tại ao 29.000 /kg 24-12-2021
Cá tra giống loại 30-35 con/kg 32.000 /kg 02-01-2022
Cá rô phi (tại ao) 31.000 /kg 02-01-2022
Cá tra mỡ vàng 16.000 /kg 18-01-2022
Cá tra tại ao 24.000 /kg 26-01-2022
Cá chốt sọc 75.000 /kg 22-02-2022
Cá sát sọc tại ao 85.000 /kg 17-04-2022