Thanh

Thanh

Điện thoại : 0932939669

Địa chỉ : Thốt Nốt, Cần Thơ

Thu mua cá sát sọc

Bảng giá từ Thanh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá sát sọc tại ao 85.000 /kg 03-12-2021