Giá Cá sát sọc tại ao

120.000 đồng/kg

Cá sát sọc tại ao giá 120.000 đồng/kg cập nhật ngày 11-01-2023, Tăng 30.000 đồng so với lần trước.

Cá sát sọc tại ao

Biểu đồ thống kê giá Cá sát sọc tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá sát sọc tại ao

23:33:45 11-01-2023 120.000 đ 30.000 Tepbac
23:53:24 21-04-2022 95.000 đ Phuso Cần Thơ
23:30:43 17-04-2022 85.000 đ muacaxac Cần Thơ
21:26:26 23-03-2022 85.000 đ muacaxac Cần Thơ
20:49:12 22-02-2022 80.000 đ muacaxac Cần Thơ
23:43:28 28-01-2022 90.000 đ 5.000 Tepbac
00:26:05 26-01-2022 85.000 đ muacaxac Cần Thơ
23:42:51 20-01-2022 85.000 đ muacaxac Cần Thơ
23:36:10 20-01-2022 80.000 đ Phuso An Giang
22:54:17 18-01-2022 90.000 đ muacaxac Cần Thơ
22:52:52 18-01-2022 95.000 đ Phuso An Giang
23:06:26 11-01-2022 90.000 đ Phuso An Giang
22:11:22 09-01-2022 90.000 đ muacaxac Cần Thơ
23:29:25 07-01-2022 85.000 đ Tepbac
16:41:12 03-01-2022 85.000 đ Tepbac
16:15:05 02-01-2022 85.000 đ muacaxac Cần Thơ
13:10:42 29-12-2021 80.000 đ Phuso Cần Thơ
21:49:45 24-12-2021 90.000 đ muacaxac Cần Thơ
23:27:13 22-12-2021 85.000 đ 5.000 Tepbac
23:03:05 18-12-2021 80.000 đ Phuso Long An
19:09:56 17-12-2021 85.000 đ muacaxac Cần Thơ
18:57:50 14-12-2021 90.000 đ muacaxac Cần Thơ
21:00:27 12-12-2021 80.000 đ Tepbac
23:24:13 11-12-2021 80.000 đ 5.000 Tepbac
22:51:37 10-12-2021 80.000 đ muacaxac Cần Thơ
23:54:24 09-12-2021 85.000 đ 5.000 Tepbac
20:16:33 08-12-2021 80.000 đ Phuso An Giang
23:49:04 07-12-2021 85.000 đ muacaxac Cần Thơ
02:49:55 06-12-2021 80.000 đ 2.000 Tepbac
23:42:41 04-12-2021 80.000 đ Phuso Long An
23:30:50 03-12-2021 85.000 đ muacaxac Cần Thơ
18:04:02 29-11-2021 82.000 đ 82.000 Tepbac
20:41:11 26-11-2021 85.000 đ muacaxac Cần Thơ
20:40:31 26-11-2021 80.000 đ Phuso Long An
18:32:16 25-11-2021 85.000 đ muacaxac Đồng Tháp
18:31:33 25-11-2021 80.000 đ Phuso An Giang
19:52:55 24-11-2021 85.000 đ muacaxac Cà Mau
20:03:18 22-11-2021 80.000 đ Phuso An Giang
20:01:54 22-11-2021 85.000 đ muacaxac Cần Thơ
23:28:32 21-11-2021 80.000 đ Phuso An Giang
23:43:47 20-11-2021 80.000 đ Phuso An Giang
20:12:36 19-11-2021 80.000 đ Phuso An Giang
09:08:24 25-08-2021 100.000 đ LELINH Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!