Giá Cá tra mỡ vàng

Cá tra hôm nay giá 16.000 đồng/kg loại Cá tra mỡ vàng ghi nhận từ ngày 24-03-2023 bởi nguyennhandt tại khu vực Đồng Tháp.

Cá tra mỡ vàng

Biểu đồ thống kê giá Cá tra mỡ vàng theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá tra mỡ vàng

20:54:19 24-03-2023 16.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
22:43:13 07-12-2022 15.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23:53:30 24-04-2022 16.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23:55:21 10-04-2022 18.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23:31:26 01-04-2022 16.000 đ 500 Tepbac
21:34:42 23-03-2022 16.500 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23:00:17 19-03-2022 16.500 đ nguyennhandt Đồng Tháp
12:01:58 18-03-2022 16.500 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23:51:11 14-03-2022 16.500 đ 500 Tepbac
21:11:08 04-03-2022 16.000 đ Tepbac
22:54:51 26-02-2022 16.000 đ 1.000 Tepbac
20:51:57 22-02-2022 16.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
22:35:54 16-02-2022 17.000 đ 1.000 Tepbac
22:06:34 08-02-2022 16.000 đ Tepbac
23:41:13 28-01-2022 16.000 đ Tepbac
22:48:20 22-01-2022 16.000 đ 500 Tepbac
23:34:25 20-01-2022 16.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
23:30:01 20-01-2022 16.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
22:54:28 18-01-2022 16.000 đ muacaxac Cần Thơ
22:51:04 18-01-2022 16.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
16:18:17 15-01-2022 16.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
22:10:27 09-01-2022 15.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
23:34:31 07-01-2022 16.500 đ 500 Tepbac
14:59:41 03-01-2022 16.000 đ 1.000 Tepbac
16:15:22 02-01-2022 16.000 đ muacaxac Cần Thơ
14:29:42 30-12-2021 17.000 đ Tepbac
23:34:46 27-12-2021 16.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
23:01:56 18-12-2021 17.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
19:09:34 17-12-2021 17.000 đ muacaxac Cần Thơ
18:57:28 17-12-2021 17.000 đ Tepbac
19:03:41 14-12-2021 17.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
20:57:54 12-12-2021 17.000 đ Tepbac
23:25:33 11-12-2021 17.000 đ 1.000 Tepbac
20:14:59 08-12-2021 16.500 đ nguyennhandt Đồng Tháp
02:37:57 06-12-2021 16.000 đ Tepbac
23:27:26 03-12-2021 17.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
18:17:45 29-11-2021 16.000 đ 16.000 Tepbac
20:39:49 26-11-2021 16.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
23:01:05 23-11-2021 16.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!