Giá Cá tra tại ao

Cá tra tại ao giá: 22.000 đồng/kg, cập nhật ngày 27-10-2020, tăng 500 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá tra tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 27-10-2020 22.000 đ 500 MAX
Ngày 21-10-2020 21.500 đ 2.000
Ngày 12-10-2020 19.500 đ
Ngày 07-10-2020 19.500 đ 400
Ngày 25-09-2020 19.100 đ 1.900

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!