Giá Cá tra tại ao

24.000 đồng/kg

Cá tra tại ao giá 24.000 đồng/kg cập nhật ngày 17-01-2022, đồng so với lần trước.

Cá tra hôm nay giá 23.000 đồng/kg loại Cá tra tại ao ghi nhận từ ngày 18-01-2022 bởi nguyennhandt tại khu vực Đồng Tháp.

Cá tra tại ao

Biểu đồ thống kê giá Cá tra tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá tra tại ao

18/01/2022 23.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
17/01/2022 24.000 đ Tepbac
12/01/2022 24.000 đ Tepbac
09/01/2022 24.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
07/01/2022 24.000 đ 1.000 Tepbac
03/01/2022 25.000 đ Tepbac
30/12/2021 25.000 đ 1.000 Tepbac
29/12/2021 24.000 đ Phuso Cần Thơ
24/12/2021 24.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
22/12/2021 24.000 đ Tepbac
21/12/2021 24.000 đ Tepbac
18/12/2021 24.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
14/12/2021 25.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
11/12/2021 24.000 đ Tepbac
09/12/2021 24.000 đ 1.000 Tepbac
08/12/2021 23.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
06/12/2021 23.000 đ 500 Tepbac
04/12/2021 24.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
01/12/2021 23.500 đ 500 Tepbac
29/11/2021 23.000 đ 2.000 Tepbac
28/11/2021 22.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
27/11/2021 21.000 đ 500 Tepbac
25/11/2021 22.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
25/11/2021 21.500 đ Tepbac
22/11/2021 16.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp cá mỡ vàng, 400g trở lên
21/11/2021 22.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
20/11/2021 22.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
20/11/2021 21.500 đ 500 Tepbac
19/11/2021 20.500 đ nguyennhandt Đồng Tháp
17/11/2021 20.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
17/11/2021 21.000 đ Tepbac
16/11/2021 20.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
16/11/2021 20.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
16/11/2021 21.000 đ Tepbac
15/11/2021 21.000 đ Tepbac
14/11/2021 21.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
13/11/2021 21.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
13/11/2021 21.000 đ Tepbac
12/11/2021 21.000 đ Tepbac
12/11/2021 21.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
11/11/2021 21.000 đ 500 Tepbac
10/11/2021 21.500 đ nguyennhandt Đồng Tháp
09/11/2021 19.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
09/11/2021 21.500 đ 500 Tepbac
08/11/2021 22.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
08/11/2021 21.000 đ 500 Tepbac
06/11/2021 21.500 đ Tepbac
05/11/2021 22.500 đ nguyennhandt Đồng Tháp
05/11/2021 21.500 đ Tepbac
04/11/2021 21.500 đ 500 Tepbac
03/11/2021 21.500 đ nguyennhandt Đồng Tháp
03/11/2021 21.000 đ Tepbac
02/11/2021 21.000 đ 500 Tepbac
01/11/2021 21.500 đ 500 Tepbac
31/10/2021 21.500 đ nguyennhandt Đồng Tháp
30/10/2021 21.000 đ 500 Tepbac
27/10/2021 21.500 đ nguyennhandt Đồng Tháp
26/10/2021 22.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
22/10/2021 21.500 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
21/10/2021 21.500 đ nguyennhandt Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!