Cá tra tại ao

Giá Cá tra tại ao

Cá tra tại ao giá: 21.000 đồng/kg, cập nhật ngày 18-05-2021, giảm -500 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá tra tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 18-05-2021 21.000 đ -500
Ngày 17-05-2021 21.500 đ -500
Ngày 14-05-2021 22.000 đ 1.000 MAX
Ngày 13-05-2021 21.000 đ -500
Ngày 12-05-2021 21.500 đ

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!