Giá Cá tra tại ao

Cá tra tại ao giá: 20.000 đồng/kg, cập nhật ngày 15-01-2021, tăng 500 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá tra tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 15-01-2021 20.000 đ 500
Ngày 14-01-2021 19.500 đ
Ngày 13-01-2021 19.500 đ -500
Ngày 12-01-2021 20.000 đ
Ngày 11-01-2021 20.000 đ -500

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!