Giá Cá tra tại ao

Cá tra tại ao giá: 17.500 đồng/kg, cập nhật ngày 03-08-2020, tăng 500 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá tra tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 03-08-2020 17.500 đ 500
Ngày 22-07-2020 17.000 đ -1.000
Ngày 13-07-2020 18.000 đ 200
Ngày 26-06-2020 17.800 đ 500
Ngày 18-06-2020 17.300 đ -1.300

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!