Giá Cá tra tại ao

29.500 đồng/kg

Cá tra tại ao giá 29.500 đồng/kg cập nhật ngày 15-09-2022, giảm 500 đồng so với lần trước.

Cá tra hôm nay giá 30.500 đồng/kg loại Cá tra tại ao ghi nhận từ ngày 06-09-2022 bởi TrieuMinh tại khu vực Vĩnh Long.

Cá tra tại ao

Biểu đồ thống kê giá Cá tra tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá tra tại ao

15/09/2022 29.500 đ 500 Tepbac
07/09/2022 30.000 đ Tepbac
06/09/2022 30.500 đ TrieuMinh Vĩnh Long
31/08/2022 30.000 đ 2.000 Tepbac
25/08/2022 30.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
13/08/2022 28.000 đ Tepbac
07/08/2022 28.000 đ 500 Tepbac
28/07/2022 27.500 đ 500 Tepbac
22/07/2022 27.000 đ tiendat Đồng Tháp
18/07/2022 27.000 đ 500 Tepbac
09/07/2022 27.500 đ 1.500 Tepbac
04/07/2022 29.000 đ Tepbac
26/06/2022 29.000 đ 3.000 Tepbac
06/06/2022 31.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
15/05/2022 30.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
09/05/2022 32.000 đ Tepbac
07/05/2022 32.000 đ 3.000 Tepbac
28/04/2022 32.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
24/04/2022 30.500 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
24/04/2022 31.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
17/04/2022 31.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
10/04/2022 31.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
08/04/2022 32.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
02/04/2022 29.000 đ 2.000 Tepbac
01/04/2022 31.000 đ 2.000 Tepbac
29/03/2022 32.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23/03/2022 33.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
19/03/2022 33.500 đ nguyennhandt Đồng Tháp
18/03/2022 33.500 đ nguyennhandt Đồng Tháp
22/02/2022 30.000 đ nguyennhandt Cần Thơ
14/02/2022 28.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
14/02/2022 28.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
14/02/2022 28.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
26/01/2022 24.000 đ muacaxac Cần Thơ Thốt nốt
20/01/2022 24.500 đ Phuso An Giang
20/01/2022 24.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
18/01/2022 23.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
09/01/2022 24.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
29/12/2021 24.000 đ Phuso Cần Thơ
24/12/2021 24.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
18/12/2021 24.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
14/12/2021 25.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
08/12/2021 23.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
04/12/2021 24.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!