Giá Cá tra tại ao

Cá tra tại ao giá: 18.300 đồng/kg, cập nhật ngày 04-06-2020, tăng 100 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá tra tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 04-06-2020 18.300 đ 100
Ngày 27-05-2020 18.200 đ -300
Ngày 07-05-2020 18.500 đ 500
Ngày 29-04-2020 18.000 đ
Ngày 22-04-2020 18.000 đ 500

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!