Giá Cá tra giống loại 30-35 con/kg

38.000 đồng/kg

Cá tra giống loại 30-35 con/kg giá 38.000 đồng/kg cập nhật ngày 07-09-2022, tăng 8.000 đồng so với lần trước.

Cá tra hôm nay giá 34.000 đồng/kg loại Cá tra giống loại 30-35 con/kg ghi nhận từ ngày 26-08-2022 bởi 0364657557 tại khu vực Đồng Tháp.

Cá tra giống loại 30-35 con/kg

Biểu đồ thống kê giá Cá tra giống loại 30-35 con/kg theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá tra giống loại 30-35 con/kg

07/09/2022 38.000 đ 8.000 Tepbac
26/08/2022 34.000 đ 0364657557 Đồng Tháp
26/08/2022 34 đ 0364657557 Đồng Tháp
25/08/2022 33.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
06/08/2022 30.000 đ 3.000 Tepbac
29/07/2022 26.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
28/07/2022 27.000 đ 1.000 Tepbac
25/07/2022 26.000 đ 1.000 Tepbac
23/07/2022 27.000 đ 1.000 Tepbac
17/07/2022 26.000 đ 2.000 Tepbac
17/07/2022 28.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
09/07/2022 28.000 đ Tepbac
07/07/2022 28.000 đ 2.000 Tepbac
04/07/2022 30.000 đ 1.000 Tepbac
26/06/2022 29.000 đ 5.000 Tepbac
23/06/2022 29.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
16/06/2022 34.000 đ 11.000 Tepbac
09/06/2022 30.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
09/06/2022 28.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
06/06/2022 30.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
15/05/2022 34.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
09/05/2022 45.000 đ Tepbac
07/05/2022 45.000 đ 9.000 Tepbac
28/04/2022 41.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp Hồng Ngự
19/04/2022 54.000 đ 3.000 Tepbac
17/04/2022 42.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
08/04/2022 44.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
07/04/2022 51.000 đ 1.000 Tepbac
02/04/2022 50.000 đ 3.000 Tepbac
26/03/2022 54.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23/03/2022 52.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
21/03/2022 47.000 đ nguyennhandt An Giang Phú Tân, Châu Thành - An Giang
21/03/2022 55.000 đ nguyennhandt An Giang Long Xuyên, Cao Lãnh
19/03/2022 50.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
11/03/2022 50.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
14/02/2022 37.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
14/02/2022 37.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
18/01/2022 33.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
11/01/2022 25.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp size 20-25 con
09/01/2022 34.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
02/01/2022 32.000 đ muacaxac Cần Thơ
29/12/2021 31.000 đ Phuso Cần Thơ
24/12/2021 32.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
14/12/2021 32.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
08/12/2021 26.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
20/11/2021 28.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!