Giá Cá tra giống loại 30-35 con/kg

28.000 đồng/kg

Cá tra giống loại 30-35 con/kg giá 28.000 đồng/kg cập nhật ngày 13-05-2024, Tăng 2.000 đồng so với lần trước.

Cá tra giống loại 30-35 con/kg

Biểu đồ thống kê giá Cá tra giống loại 30-35 con/kg theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá tra giống loại 30-35 con/kg

09:51:18 13-05-2024 28.000 đ 2.000 Tepbac
10:15:07 06-05-2024 26.000 đ 2.000 Tepbac
09:48:57 10-04-2024 28.000 đ 3.000 Tepbac
02:50:46 18-03-2024 31.000 đ 2.000 Tepbac
23:37:17 13-03-2024 33.000 đ 3.000 Tepbac
18:31:48 08-03-2024 36.000 đ 1.000 Tepbac
14:53:27 06-03-2024 35.000 đ 1.000 Tepbac
12:02:03 29-02-2024 36.000 đ Tepbac
09:49:20 26-02-2024 36.000 đ 2.000 Tepbac
09:45:11 21-02-2024 38.000 đ Tepbac
14:08:06 01-02-2024 38.000 đ 5.000 Tepbac
09:43:05 16-01-2024 33.000 đ 1.000 Tepbac
09:16:38 15-01-2024 32.000 đ 1.000 Tepbac
10:20:03 10-01-2024 33.000 đ 7.000 Tepbac
17:53:34 05-01-2024 26.000 đ Tepbac
11:44:32 26-12-2023 26.000 đ 2.000 Tepbac
23:16:31 14-10-2023 28.000 đ 3.000 Tepbac
23:53:52 01-10-2023 31.000 đ Tepbac
01:37:07 24-09-2023 31.000 đ 6.000 Tepbac
17:01:41 19-07-2023 25.000 đ 5.500 Tepbac
21:12:00 30-06-2023 27.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
21:48:52 16-05-2023 30.500 đ 9.500 Tepbac
01:34:08 21-04-2023 40.000 đ Tepbac
01:37:21 14-04-2023 40.000 đ 2.000 Tepbac
02:21:36 15-03-2023 38.000 đ 10.000 Tepbac
23:29:33 24-02-2023 48.000 đ 12.000 Tepbac
03:20:23 02-02-2023 36.000 đ 4.000 Tepbac
01:32:21 30-12-2022 32.000 đ 2.000 Tepbac
22:47:43 12-12-2022 34.000 đ 4.000 Tepbac
22:38:05 30-11-2022 38.000 đ 1.000 Tepbac
22:19:46 24-11-2022 37.000 đ 1.000 Tepbac
23:12:06 13-11-2022 43.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
18:42:19 05-10-2022 38.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
17:58:53 27-09-2022 36.000 đ 2.000 Tepbac
23:47:30 07-09-2022 38.000 đ 8.000 Tepbac
10:52:19 26-08-2022 34.000 đ 0364657557 Đồng Tháp
10:50:56 26-08-2022 34 đ 0364657557 Đồng Tháp
15:11:29 25-08-2022 33.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
21:59:00 06-08-2022 30.000 đ 3.000 Tepbac
23:17:58 29-07-2022 26.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23:49:23 28-07-2022 27.000 đ 1.000 Tepbac
22:34:14 25-07-2022 26.000 đ 1.000 Tepbac
23:33:57 23-07-2022 27.000 đ 1.000 Tepbac
23:33:55 17-07-2022 26.000 đ 2.000 Tepbac
23:30:00 17-07-2022 28.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23:46:43 09-07-2022 28.000 đ Tepbac
23:13:25 07-07-2022 28.000 đ 2.000 Tepbac
23:34:47 04-07-2022 30.000 đ 1.000 Tepbac
22:54:37 26-06-2022 29.000 đ 5.000 Tepbac
21:44:11 23-06-2022 29.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23:49:13 16-06-2022 34.000 đ 11.000 Tepbac
23:40:12 09-06-2022 30.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
23:38:37 09-06-2022 28.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
23:02:13 06-06-2022 30.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23:58:50 15-05-2022 34.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23:56:42 09-05-2022 45.000 đ Tepbac
19:55:17 07-05-2022 45.000 đ 9.000 Tepbac
18:14:51 28-04-2022 41.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23:54:55 19-04-2022 54.000 đ 3.000 Tepbac
23:34:34 17-04-2022 42.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23:51:25 08-04-2022 44.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
22:20:02 07-04-2022 51.000 đ 1.000 Tepbac
23:44:14 02-04-2022 50.000 đ 3.000 Tepbac
23:27:55 26-03-2022 54.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
21:33:59 23-03-2022 52.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
22:57:11 21-03-2022 47.000 đ nguyennhandt An Giang
22:56:24 21-03-2022 55.000 đ nguyennhandt An Giang
23:00:07 19-03-2022 50.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23:51:46 14-03-2022 53.000 đ 2.000 Tepbac
22:39:48 11-03-2022 50.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
21:41:44 04-03-2022 51.000 đ Tepbac
23:55:28 28-02-2022 51.000 đ 9.000 Tepbac
22:55:56 26-02-2022 42.000 đ Tepbac
23:20:47 18-02-2022 42.000 đ Tepbac
22:31:17 16-02-2022 42.000 đ 10.000 Tepbac
23:44:36 14-02-2022 37.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23:44:08 14-02-2022 37.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
22:04:10 08-02-2022 32.000 đ 1.000 Tepbac
23:39:55 28-01-2022 33.000 đ 1.000 Tepbac
22:47:29 22-01-2022 34.000 đ Tepbac
22:51:29 18-01-2022 33.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
20:38:32 17-01-2022 34.000 đ 1.000 Tepbac
23:36:05 12-01-2022 33.000 đ Tepbac
23:12:06 11-01-2022 25.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
22:09:27 09-01-2022 34.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23:34:07 07-01-2022 33.000 đ 1.000 Tepbac
16:28:57 03-01-2022 34.000 đ Tepbac
16:15:43 02-01-2022 32.000 đ muacaxac Cần Thơ
14:28:29 30-12-2021 34.000 đ 3.000 Tepbac
13:11:01 29-12-2021 31.000 đ Phuso Cần Thơ
21:59:28 24-12-2021 32.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23:29:26 22-12-2021 31.000 đ 1.000 Tepbac
17:02:27 21-12-2021 32.000 đ Tepbac
19:03:06 14-12-2021 32.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
21:01:19 12-12-2021 32.000 đ Tepbac
23:23:02 11-12-2021 32.000 đ 2.000 Tepbac
23:44:48 09-12-2021 30.000 đ 4.000 Tepbac
20:14:14 08-12-2021 26.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
02:36:16 06-12-2021 26.000 đ 1.000 Tepbac
18:07:00 29-11-2021 25.000 đ 3.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!