Giá Cá tra giống loại 30-35 con/kg

29.000 đồng/kg

Cá tra giống loại 30-35 con/kg giá 29.000 đồng/kg cập nhật ngày 22-10-2021, đồng so với lần trước.

Cá tra hôm nay giá 29.000 đồng/kg loại Cá tra giống loại 30-35 con/kg ghi nhận từ ngày 22-10-2021 bởi cuongnguyendt tại khu vực Đồng Tháp.

Cá tra giống loại 30-35 con/kg

Biểu đồ thống kê giá Cá tra giống loại 30-35 con/kg theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá tra giống loại 30-35 con/kg

22/10/2021 29.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
22/10/2021 29.000 đ Tepbac
21/10/2021 29.000 đ Tepbac
20/10/2021 29.000 đ Tepbac
19/10/2021 29.000 đ Tepbac
18/10/2021 29.000 đ 1.000 Tepbac
16/10/2021 26.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
16/10/2021 28.000 đ Tepbac
15/10/2021 28.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
14/10/2021 28.000 đ Tepbac
13/10/2021 28.000 đ 1.000 Tepbac
12/10/2021 29.000 đ 1.000 Tepbac
10/10/2021 28.000 đ Tepbac
09/10/2021 28.000 đ Tepbac
08/10/2021 28.000 đ 1.000 Tepbac
07/10/2021 155.000 đ thanhbui Bến Tre oxy
07/10/2021 27.000 đ 1.000 Tepbac
06/10/2021 26.000 đ 2.000 Tepbac
05/10/2021 28.000 đ 5.000 Tepbac
28/09/2021 23.000 đ 22.100 Tepbac
28/08/2021 19.500 đ Hoaian-tepbac Long An Size: 25-35g/con
27/08/2021 19.500 đ LELINH Long An Size: 25-35g/con
28/08/2019 700 đ phongt94 Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!