Giá Cá rô phi (tại ao)

Cá rô phi (tại ao) giá: 30.500 đồng/kg, cập nhật ngày 03-08-2020, tăng 500 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá rô phi (tại ao) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 03-08-2020 30.500 đ 500 MAX
Ngày 22-07-2020 30.000 đ
Ngày 26-06-2020 30.000 đ
Ngày 11-06-2020 30.000 đ 8.000
Ngày 10-12-2018 22.000 đ -4.000 MIN

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!