Giá Cá rô phi (tại ao)

Cá rô phi (tại ao) giá: 29.500 đồng/kg, cập nhật ngày 27-10-2020, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá rô phi (tại ao) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 27-10-2020 29.500 đ
Ngày 21-10-2020 29.500 đ 500
Ngày 12-10-2020 29.000 đ
Ngày 07-10-2020 29.000 đ -500
Ngày 25-09-2020 29.500 đ 500

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!