Giá Cá rô phi (tại ao)

27.000 đồng/kg

Cá rô phi (tại ao) giá 27.000 đồng/kg cập nhật ngày 01-12-2021, đồng so với lần trước.

Cá rô phi hôm nay giá 28.000 đồng/kg loại Cá rô phi (tại ao) ghi nhận từ ngày 29-10-2021 bởi AnbinhBiochemistry tại khu vực Bắc Ninh.

Size > 1.2 kg
Cá rô phi (tại ao)

Biểu đồ thống kê giá Cá rô phi (tại ao) theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá rô phi (tại ao)

01/12/2021 27.000 đ Tepbac
29/11/2021 27.000 đ 1.000 Tepbac
27/11/2021 28.000 đ Tepbac
25/11/2021 28.000 đ Tepbac
20/11/2021 28.000 đ Tepbac
17/11/2021 28.000 đ 500 Tepbac
16/11/2021 28.500 đ 500 Tepbac
15/11/2021 28.000 đ Tepbac
13/11/2021 28.000 đ Tepbac
12/11/2021 28.000 đ Tepbac
11/11/2021 28.000 đ 500 Tepbac
09/11/2021 28.500 đ 500 Tepbac
08/11/2021 28.000 đ Tepbac
06/11/2021 28.000 đ Tepbac
05/11/2021 28.000 đ 1.000 Tepbac
04/11/2021 29.000 đ 1.000 Tepbac
03/11/2021 28.000 đ Tepbac
02/11/2021 28.000 đ Tepbac
01/11/2021 28.000 đ 1.000 Tepbac
30/10/2021 29.000 đ 1.000 Tepbac
29/10/2021 28.000 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh Size > 1.2 kg
29/10/2021 28.000 đ Tepbac
25/10/2021 28.000 đ Tepbac
24/10/2021 28.000 đ Tepbac
22/10/2021 28.000 đ Tepbac
21/10/2021 28.000 đ Tepbac
20/10/2021 28.000 đ Tepbac
19/10/2021 28.000 đ 6.500 Tepbac
18/10/2021 34.500 đ 6.500 Tepbac
16/10/2021 28.000 đ Tepbac
14/10/2021 28.000 đ Tepbac
29/09/2021 32.000 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh Size > 1.2 kg
12/09/2021 23.000 đ AnbinhBiochemistry Hà Nội Size > 1,2 kg/con
10/09/2021 26.000 đ AnbinhBiochemistry Hải Dương Size từ 1 đến 1,5 kg
08/09/2021 28.000 đ AnbinhBiochemistry Hà Nội Size >1,2 kg Khu vực Hà Tây
07/09/2021 28.000 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh Size 1->1,3 kg
02/09/2021 27.000 đ AnbinhBiochemistry Hải Dương Size > 1,7kg/con
01/09/2021 28.000 đ Hoaian-tepbac Bến Tre Size: 500-600g/con
30/08/2021 30.000 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh Size > 1,2kg/con
30/08/2021 30 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh Size >1,2kg/con
30/08/2021 28.000 đ Hoaian-tepbac Sóc Trăng Size: 500-600g/con
28/08/2021 32.500 đ Hoaian-tepbac Đồng Tháp Size: 500-600g/con
26/08/2021 28.000 đ Hoaian-tepbac Sóc Trăng Size: 500-600gr/con
24/08/2021 28.000 đ Hoaian-tepbac Sóc Trăng Size: 500-600gr/con
23/08/2021 23.000 đ AnbinhBiochemistry Hải Dương Size 0,7 => 1,3 kg/con
21/08/2021 32.500 đ Hoaian-tepbac Đồng Tháp Size: 500-600gr/con
18/08/2021 23.000 đ AnbinhBiochemistry Hà Nội Size > 1,2 kg/con
18/08/2021 28.000 đ Nhinguyen.bee Sóc Trăng Size: 500-600gr/con
17/08/2021 27.000 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh Size > 1,2kg

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!