Cá rô phi (tại ao)

Giá Cá rô phi (tại ao)

Cá rô phi (tại ao) giá: 30.000 đồng/kg, cập nhật ngày 18-05-2021, tăng 2.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá rô phi (tại ao) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 18-05-2021 30.000 đ 2.000
Ngày 17-05-2021 28.000 đ -2.000 MIN
Ngày 14-05-2021 30.000 đ 2.000
Ngày 13-05-2021 28.000 đ
Ngày 12-05-2021 28.000 đ

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!