Giá Cá rô phi (tại ao)

Cá rô phi (tại ao) giá: 29.000 đồng/kg, cập nhật ngày 03-03-2021, giảm -500 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá rô phi (tại ao) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 03-03-2021 29.000 đ -500
Ngày 02-03-2021 29.500 đ
Ngày 24-02-2021 29.500 đ
Ngày 23-02-2021 29.500 đ
Ngày 19-02-2021 29.500 đ

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!