Giá Cá rô đầu nhím tại ao

29.500 đồng/kg

Cá rô đầu nhím tại ao giá 29.500 đồng/kg cập nhật ngày 27-11-2021, tăng 500 đồng so với lần trước.

Cá rô hôm nay giá 31.000 đồng/kg loại Cá rô đầu nhím tại ao ghi nhận từ ngày 28-11-2021 bởi cuongnguyendt tại khu vực Đồng Tháp.

Cá rô đầu nhím tại ao

Biểu đồ thống kê giá Cá rô đầu nhím tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá rô đầu nhím tại ao

28/11/2021 31.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
27/11/2021 29.500 đ 500 Tepbac
26/11/2021 32.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
25/11/2021 30.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
25/11/2021 29.000 đ 2.000 Tepbac
24/11/2021 25.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
21/11/2021 28.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
20/11/2021 27.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
20/11/2021 27.000 đ Tepbac
16/11/2021 29.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
16/11/2021 27.000 đ 2.000 Tepbac
15/11/2021 29.000 đ 5.000 Tepbac
14/11/2021 29.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
13/11/2021 24.000 đ 5.000 Tepbac
12/11/2021 29.000 đ 3.000 Tepbac
12/11/2021 29.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
11/11/2021 30.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
09/11/2021 30.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
09/11/2021 26.000 đ 2.000 Tepbac
08/11/2021 32.000.000 đ sonbl94 Đồng Tháp
08/11/2021 30.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
08/11/2021 28.000 đ 1.000 Tepbac
06/11/2021 29.000 đ 1.000 Tepbac
05/11/2021 32.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
05/11/2021 30.000 đ 1.000 Tepbac
03/11/2021 29.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
03/11/2021 29.000 đ Tepbac
02/11/2021 29.000 đ Tepbac
01/11/2021 29.000 đ Tepbac
31/10/2021 29.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
30/10/2021 29.000 đ Tepbac
29/10/2021 29.000 đ Tepbac
27/10/2021 32.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
26/10/2021 29.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
25/10/2021 29.000 đ Tepbac
24/10/2021 32.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
24/10/2021 29.000 đ Tepbac
22/10/2021 31.500 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
21/10/2021 32.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
21/10/2021 29.000 đ 1.000 Tepbac
20/10/2021 32.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
20/10/2021 28.000 đ 1.000 Tepbac
19/10/2021 32.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
19/10/2021 29.000 đ 500 Tepbac
18/10/2021 29.500 đ 500 Tepbac
18/10/2021 32.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
16/10/2021 30.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
16/10/2021 29.000 đ 1.000 Tepbac
14/10/2021 30.000 đ Tepbac
13/10/2021 32.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
13/10/2021 30.000 đ 30.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!