Giá Cá rô đầu nhím tại ao

36.000 đồng/kg

Cá rô đầu nhím tại ao giá 36.000 đồng/kg cập nhật ngày 25-01-2024, Giảm 6.000 đồng so với lần trước.

Cá rô đầu nhím tại ao

Biểu đồ thống kê giá Cá rô đầu nhím tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá rô đầu nhím tại ao

17:01:50 25-01-2024 36.000 đ 6.000 Tepbac
09:40:18 22-01-2024 42.000 đ 6.000 Tepbac
17:55:52 05-01-2024 36.000 đ 1.000 Tepbac
11:45:36 26-12-2023 35.000 đ 2.000 Tepbac
01:32:06 24-09-2023 37.000 đ 4.000 Tepbac
17:05:11 19-07-2023 33.000 đ 5.000 Tepbac
01:31:38 21-04-2023 28.000 đ Tepbac
01:35:13 14-04-2023 28.000 đ 1.000 Tepbac
02:19:03 15-03-2023 29.000 đ Tepbac
23:27:11 24-02-2023 29.000 đ 5.000 Tepbac
02:08:12 16-02-2023 34.000 đ 1.000 Tepbac
03:21:25 02-02-2023 33.000 đ 1.000 Tepbac
23:34:23 11-01-2023 34.000 đ 1.000 Tepbac
17:51:52 23-12-2022 33.000 đ Tepbac
22:51:18 12-12-2022 33.000 đ 6.000 Tepbac
22:47:19 07-12-2022 33.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
22:39:40 30-11-2022 39.000 đ 2.000 Tepbac
22:18:53 24-11-2022 37.000 đ Tepbac
20:53:41 04-11-2022 37.000 đ Tepbac
16:06:54 14-10-2022 37.000 đ 4.000 Tepbac
18:44:54 05-10-2022 34.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
17:55:33 15-09-2022 41.000 đ 5.000 Tepbac
20:01:55 07-05-2022 36.000 đ 1.000 Tepbac
23:53:59 19-04-2022 37.000 đ 2.000 Tepbac
23:36:06 17-04-2022 35.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
23:54:04 08-04-2022 35.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
23:28:28 01-04-2022 35.000 đ 3.000 Tepbac
22:52:44 27-03-2022 36.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
23:52:35 14-03-2022 38.000 đ 3.000 Tepbac
21:14:40 04-03-2022 35.000 đ 1.000 Tepbac
22:51:35 26-02-2022 34.000 đ Tepbac
22:36:04 16-02-2022 34.000 đ 5.000 Tepbac
22:02:49 08-02-2022 29.000 đ 3.000 Tepbac
23:35:26 28-01-2022 32.000 đ Tepbac
23:45:03 25-01-2022 33.000 đ cuongnguyendt Long An
22:56:33 22-01-2022 32.000 đ 4.000 Tepbac
23:28:41 20-01-2022 33.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
22:50:32 18-01-2022 33.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
20:52:08 17-01-2022 28.000 đ Tepbac
23:39:57 12-01-2022 28.000 đ 4.000 Tepbac
23:07:44 11-01-2022 31.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
23:23:57 07-01-2022 32.000 đ 3.000 Tepbac
21:35:54 04-01-2022 35.000 đ Phuso Hải Dương
14:56:55 03-01-2022 29.000 đ 1.000 Tepbac
16:20:45 02-01-2022 28.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
14:17:01 30-12-2021 30.000 đ Tepbac
23:36:18 27-12-2021 29.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
22:00:14 24-12-2021 32.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
21:49:00 24-12-2021 29.000 đ muacaxac Cần Thơ
23:25:43 22-12-2021 30.000 đ 2.000 Tepbac
17:06:40 21-12-2021 32.000 đ 3.000 Tepbac
19:31:32 20-12-2021 32.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
23:01:26 18-12-2021 29.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
19:25:12 17-12-2021 26.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
18:51:52 17-12-2021 29.000 đ 1.000 Tepbac
19:04:08 14-12-2021 32.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
20:56:08 12-12-2021 28.000 đ Tepbac
23:28:04 11-12-2021 28.000 đ 4.000 Tepbac
22:46:54 10-12-2021 32.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
22:46:28 10-12-2021 29.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
23:46:31 09-12-2021 32.000 đ 3.000 Tepbac
20:09:57 08-12-2021 32.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
20:09:39 08-12-2021 29.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
02:39:58 06-12-2021 29.000 đ 1.000 Tepbac
23:37:11 04-12-2021 32.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
00:23:11 01-12-2021 30.000 đ Tepbac
18:07:23 29-11-2021 30.000 đ 500 Tepbac
22:35:15 28-11-2021 31.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
20:08:50 27-11-2021 29.500 đ 500 Tepbac
20:38:58 26-11-2021 32.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
18:28:44 25-11-2021 30.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
17:59:41 25-11-2021 29.000 đ 2.000 Tepbac
19:50:20 24-11-2021 25.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
23:26:35 21-11-2021 28.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
23:47:08 20-11-2021 27.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
22:59:14 20-11-2021 27.000 đ Tepbac
23:33:54 16-11-2021 29.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
23:15:00 16-11-2021 27.000 đ 2.000 Tepbac
19:48:01 15-11-2021 29.000 đ 5.000 Tepbac
16:45:42 14-11-2021 29.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
19:12:56 13-11-2021 24.000 đ 5.000 Tepbac
23:11:05 12-11-2021 29.000 đ 3.000 Tepbac
22:55:55 12-11-2021 29.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
00:00:45 11-11-2021 30.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
23:10:10 09-11-2021 30.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
21:57:50 09-11-2021 26.000 đ 2.000 Tepbac
22:39:40 08-11-2021 32.000 đ sontruong Đồng Tháp
19:55:56 08-11-2021 30.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
18:10:42 08-11-2021 28.000 đ 1.000 Tepbac
21:49:46 06-11-2021 29.000 đ 1.000 Tepbac
21:48:41 05-11-2021 32.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
19:23:01 05-11-2021 30.000 đ 1.000 Tepbac
19:38:39 03-11-2021 29.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
19:25:27 03-11-2021 29.000 đ Tepbac
21:56:25 02-11-2021 29.000 đ Tepbac
21:53:57 01-11-2021 29.000 đ Tepbac
20:43:39 31-10-2021 29.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp
21:51:00 30-10-2021 29.000 đ Tepbac
08:38:16 29-10-2021 29.000 đ Tepbac
19:40:28 27-10-2021 32.000 đ cuongnguyendt Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!