Nam

Nam

Điện thoại : 0949858359

Địa chỉ : Bến Tre

thu mua tôm thẻ, tôm sú khu vực Bến Tre

Bảng giá từ Nam

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 190.000 /kg 07-09-2023
Tôm sú 30 con (ao) 140.000 /kg 07-09-2023
Tôm sú 40 con (ao) 110.000 /kg 07-09-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 120.000 /kg 15-04-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 104.000 /kg 15-04-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 93.000 /kg 15-04-2024