Nam

Nam

Điện thoại : 0975 363 76

Địa chỉ : Bến Tre

thu mua tôm thẻ, tôm sú khu vực Bến Tre

Bảng giá từ Nam

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 232.000 /kg 23-11-2021
Tôm sú 30 con (ao) 185.000 /kg 23-11-2021
Tôm sú 40 con (ao) 160.000 /kg 23-11-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 105.000 /kg 04-12-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 114.000 /kg 04-12-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 138.000 /kg 04-12-2021