Phước Vũ

Phước Vũ

Điện thoại : 0917494606

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ, sú khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Phước Vũ

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 115.000 /kg 29-11-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 97.000 /kg 29-11-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 93.000 /kg 29-11-2023
Tôm sú loại 20 con tại ao 320.000 /kg 11-12-2023
Tôm sú 30 con (ao) 220.000 /kg 11-12-2023
Tôm sú 40 con (ao) 115.000 /kg 11-12-2023