Thắng

Thắng

Điện thoại : 0915933334

Địa chỉ : Ba Tri

Chuyên thu mua tôm kv Ba Tri, Bến Tre

Bảng giá từ Thắng

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 98.000 /kg 23-03-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 106.000 /kg 25-04-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 340.000 /kg 25-07-2022
Tôm sú 30 con (ao) 260.000 /kg 25-07-2022
Tôm sú 40 con (ao) 190.000 /kg 25-07-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 131.000 /kg 05-10-2022