Thắng

Thắng

Điện thoại : 0915933334

Địa chỉ : Ba Tri

Chuyên thu mua tôm kv Ba Tri, Bến Tre

Bảng giá từ Thắng

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 275.000 /kg 06-01-2022
Tôm sú 30 con (ao) 205.000 /kg 06-01-2022
Tôm sú 40 con (ao) 170.000 /kg 06-01-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 98.000 /kg 23-03-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 106.000 /kg 25-04-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 127.000 /kg 13-05-2022