Thắng

Thắng

Điện thoại : 0915933334

Địa chỉ : Ba Tri

Chuyên thu mua tôm kv Ba Tri, Bến Tre

Bảng giá từ Thắng

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 82.000 /kg 15-09-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 70.000 /kg 15-09-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 130.000 /kg 06-11-2021
Tôm sú 40 con (ao) 190.000 /kg 19-11-2021
Tôm sú loại 20 con tại ao 230.000 /kg 24-11-2021
Tôm sú 30 con (ao) 170.000 /kg 24-11-2021