Thắng

Thắng

Điện thoại : 0915933334

Địa chỉ : Ba Tri

Chuyên thu mua tôm kv Ba Tri, Bến Tre

Bảng giá từ Thắng

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 220.000 /kg 28-06-2023
Tôm sú 30 con (ao) 160.000 /kg 28-06-2023
Tôm sú 40 con (ao) 130.000 /kg 28-06-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 108.000 /kg 19-09-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 92.000 /kg 19-09-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 19-09-2023