Khác

Vuasuke2
Sản xuất tảo khô

Hiện nay một số loại tảo như Spilurina hay Chlorella...có giá trị dinh dưỡng cao được  nuôi và  chế biến dưới dạng khô,ép viên..Vậy qui trình nuôi cấy và chế biến như thế nào. Ai biết cho em xin một các tài liệu về qui trình chế biến tảo khô. Cần những thiết bị gì? Có các công đoạn như thế nào?Chân thành cảm ơn