Cá chẽm

Hoangty
Cá chẽm bị bệnh

Hiện tượng cá chẽm lờ đờ trên mặt nước cá bị đen sau đó chết nguyên nhân do sao