NEW2017 1 1

Sử dụng cá ăn rêu trong ao nuôi tôm có được không?

Ao 6 sào sâu 1m, thả tôm thẻ chân trắng được 15 ngày xuất hiện rêu xanh ở dưới ao. Hỏi thả cá trắm xuống ao nuôi tôm để ăn rêu có được không?


Lúc 10:16 10/04/18
0

Chào bạn.
Ao nuôi tôm phải đạt tối thiểu 1,4m để đảm bảo môi trường nước khi thời tiết thay đổi. Nguyên nhân ao có rêu xanh là do chưa xử lý đúng quy trình. Còn thả cá trắm xuống ao tôm thì cá không sống được vì cá trắm sống nước ngọt. Bạn có thể thả các đối tượng cá nước mặn như cá đối mục và cá rô phi.