poopke 1 1

PH cao

Bác nào có cách giảm Ph xuống xin được chỉ giáo


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
phongt94 Lúc 18:30 19/04/20
1

pH của bạn cao là cao bao nhiêu? thể tích bạn muốn xử lý. Gợi ý bạn vài cách là dùng mật đường, giảm tảo, tăng hệ đệm, acid, phèn nhôm... tùy theo thể tích, nguyên nhân pH cao và tốc độ hạ mà lựa chọn biện pháp phù hợp