Hoangquy38 0 0

cá chạch lấu.

mình muốn nuôi cá chạch lấy trong ao lót bạt mà chưa có kinh nghiệm mọi người ai đã và đang nuôi hoặc ai biết thì xin chỉ giùm ạ


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios