minhtoan 0 0

Cách sử dụng Edta

Mình mới thả sú giống được 6ngày mình muốn sử dụng Edta liều 2ppm có nên không?có ảnh hưởng kiềm nhiều không?


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios