Cá đuôi đèn

: Silver tip
: Hasemania nana (Lütken, 1875)
: Cá nana, Cá lận cấn
Phân loại
Hasemania nana(Lütken, 1875)
Ảnh Cá đuôi đèn
Đặc điểm

Cá đuôi đèn có thân thon dài, màu vàng óng, với ảnh bạc của một số vảy đường bên. Cuống đuôi có mảng màu đen lan xuống tận vây đuôi. Các vây màu vàng nhạt với đốm trắng bạc ở phần chóp.

Phân bố

- Cá phân bố ở Nam Mỹ, Braxin

- Cá nhập nội vào Việt Nam sau năm 2000

Tập tính

- Tầng nước ở: Giữa.
- Chăm sóc: Cá dễ nuôi, thích ứng khá rộng các điều kiện chất lượng nước.
- Thức ăn: Cá ăn tạp từ thức ăn viên đến mồi sống. Cho ăn thức ăn sống như trùng chỉ, bo bo ... để cá lên màu đẹp

Sinh sản

Sinh sản: Cá dễ sinh sản, đẻ trứng phân tán, trứng dính vào giá thể như cây thủy sinh. Cần tách trứng ra khỏi cá bố mẹ sớm để tránh cá bố mẹ ăn trứng.

Hiện trạng

Cá nuôi làm cảnh

Tài liệu tham khảo

1. Vũ Cẩm Lương, 2009. Cá cảnh nước ngọt. Nhà xuất bản Nông nghiệp TP. HCM
2. http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_v%C3%A0ng
3. http://fishviet.com/fishviet/index.php?page=fishspecies

Cập nhật ngày 27/01/2013
bởi Trung Hiếu
Xem thêm