NTC

Chuyên gia
NTC
NTC là một chuyên gia dày dặn tuổi nghề, mang đến cho người đọc góc nhìn sâu sắc từ người trong cuộc. Những bài viết từ NTC giúp chúng ta hiểu hơn về chặng đường phát triển gian nan, những vấn đề cấp bách cần cải thiện, để cùng suy nghĩ về trách nhiệm của mỗi con người trong tương lai của ngành thủy sản Việt Nam.