Phụng hiệp: Mở rộng diện tích nuôi cá trong vèo trên sông
Phụng hiệp: Mở rộng diện tích nuôi cá trong vèo trên sông
Theo thống kê, toàn huyện Phụng Hiệp hiện có hơn 430 lồng, vèo nuôi cá trên sông, tăng 150 lồng, vèo so với cùng kỳ,...
20/09/2018
Cà Mau: Chuyển nuôi tôm quảng canh sang quảng canh cải tiến
Cà Mau: Chuyển nuôi tôm quảng canh sang quảng canh cải tiến
Tính đến hết tháng 8/2018, trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau có trên 115,2 nghìn ha nuôi tôm quảng canh cải tiến, tăng...
19/09/2018
Khánh Hòa: Nuôi tôm bán thâm canh an toàn sinh học
Khánh Hòa: Nuôi tôm bán thâm canh an toàn sinh học
Nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất, nâng cao sản lượng và chất lượng tôm sú, từ năm 2017 đến nay, Trung tâm...
19/09/2018
Bạc Liêu: Tập trung xuống giống vụ lúa trên đất nuôi tôm
Bạc Liêu: Tập trung xuống giống vụ lúa trên đất nuôi tôm
Với đặc thù về địa lý, điều kiện tự nhiên và môi trường, vùng chuyển đổi phía Bắc Quốc lộ 1A của tỉnh chủ yếu bố trí...
18/09/2018
Trầm Lộng phát triển kinh tế vùng rốn nước
Trầm Lộng phát triển kinh tế vùng rốn nước
Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, hoàn chỉnh hạ tầng cơ sở, cùng với đó quan tâm đầu tư phát triển kinh tế vùng rốn nước...
17/09/2018
Hải Dương: Sản xuất cá giống gặp khó
Hải Dương: Sản xuất cá giống gặp khó
Thời gian gần đây, do những thay đổi về điều kiện sản xuất nên việc ương nuôi cá giống trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó...
14/09/2018
Quảng Ngãi: Nuôi cá biển ngoài vùng quy hoạch trăm bề rủi ro
Quảng Ngãi: Nuôi cá biển ngoài vùng quy hoạch trăm bề rủi ro
Tận dụng tiềm năng mặt nước biển, người dân các huyện Lý Sơn, Bình Sơn và Đức Phổ đã phát triển mạnh nghề nuôi thủy sản...
14/09/2018
Ngành nuôi cá nước lạnh ở Lào Cai ước đạt 75 tỷ đồng
Ngành nuôi cá nước lạnh ở Lào Cai ước đạt 75 tỷ đồng
Nuôi cá nước lạnh đang là nghề ăn nên làm ra và phát triển khá nhanh tại Lào Cai. Toàn tỉnh hiện có khoảng trên 51.000...
13/09/2018