Trường Sinh Group

Công ty Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh
Địa chỉ: 1335 Phạm Văn Đồng, P. Yên Thế, TP. Pleiku, Gia Lai.
Điện thoại: 02693865295
Website: http://truongsinhgialai.com
Email: truongsinh.gli@gmail.com
08
Tháng 07
Nhân viên kinh doanh
Lương: 10.000.000 Số lượng: 20
Một số tỉnh miền Bắc, Nam
08
Tháng 07
Nhân viên kinh doanh
Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20
Một số tỉnh miền Bắc, Nam
26
Tháng 06
Nhân viên kinh doanh
Lương: 10.000.000 Số lượng: 20
Một số tỉnh miền Bắc, Trung, Nam
12
Tháng 06
Nhân viên kinh doanh
Lương: 10.000.000 Số lượng: 50
Một số tỉnh miền Bắc, Trung, Nam
04
Tháng 06
Nhân viên Kinh doanh
Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10
Bến Tre
07
Tháng 05
Nhân viên Lab
Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20
Một số tỉnh miền Bắc, Trung, Nam
07
Tháng 05
Nhân viên Kinh doanh
Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50
Một số tỉnh miền Bắc, Trung, Nam
07
Tháng 05
Quản lý Tỉnh
Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5
Một số tỉnh miền Bắc, Trung, Nam
07
Tháng 05
Giám đốc Kinh Doanh Vùng
Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3
Một số tỉnh miền Bắc, Trung, Nam
07
Tháng 05
Giám đốc Kinh doanh
Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1
Một số tỉnh miền Bắc, Trung, Nam