Trường Sinh Group

Công ty Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh
Địa chỉ: 1335 Phạm Văn Đồng, P. Yên Thế, TP. Pleiku, Gia Lai.
Điện thoại: 02693865295
Website: http://truongsinhgialai.com
Email: truongsinh.gli@gmail.com
04
Tháng 07
Nhân viên kinh doanh
Lương: 10.000.000 Số lượng: 10
Bình Định, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị
22
Tháng 06
Quản Lý Tỉnh
Lương: 16.000.000 Số lượng: 2
Bạc Liêu, Sóc Trăng
22
Tháng 06
Nhân viên thị trường
Lương: 10.000.000 Số lượng: 30
Các tỉnh nuôi trồng thủy sản
14
Tháng 05
Nhân viên thị trường Miền Tây
Lương: 10.000.000 Số lượng: 30
Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Sóc Trăng
14
Tháng 05
Nhân viên thị trường Miền Trung
Lương: 10.000.000 Số lượng: 30
Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
14
Tháng 05
Nhân viên thị trường Miền Bắc
Lương: 10.000.000 Số lượng: 30
Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh
15
Tháng 03
Quản Lý Tỉnh
Lương: 15.000.000 Số lượng: 4
Cà Mau, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu
15
Tháng 03
Nhân viên phòng lab
Lương: 7.000.000 Số lượng: 8
Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Nghệ An
15
Tháng 03
Nhân viên thị trường
Lương: 10.000.000 Số lượng: 30
Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang. + Miền Bắc: Quảng Ninh, Nghệ An, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Định.