Bộ phận phòng Lab hoặc bộ phận Plankton(đối với con giống)

Tên

Bùi Minh Tiến

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Cử nhân đại học chuyên ngành Bệnh học Thủy sản (loại giỏi)
Quê quán
Nơi làm việc
Không yêu cầu. Sẵn sàng đi làm xa
Loại công việc
fulltime
Kinh nghiệm
CTY TNHH HUY LONG AN - BẠC LIÊU, sinh viên thực tập
03/2018 - 08/2018
Nuôi tôm thương phẩm
CTY TNHH NTTS MINH PHÚ LỘC AN , sinh viên thực tập
01/2019 - 05/2019
- Cải tạo ao.
- Nuôi tôm giai đoạn vèo.
- Nuôi tôm thương phẩm.
CTY TNHH NTTS MINH PHÚ LỘC AN , Kỹ sư, nhân viên phòng kĩ
thuật (khối văn phòng).
06/2019 - 04/2021
- Cải tạo ao.
- Nuôi tôm giai đoạn vèo.
- Nuôi tôm thương phẩm.
- Lấy mẫu nước và tôm, kiểm tra chỉ tiêu môi trường (pH,DO,...) và
chỉ tiêu vi sinh(Vibrio, Baccillus,...).
- Kiểm tra chất lượng của các chế phẩm vi sinh liên quan đến
Baccillus, nấm men Saccharomyces.
- Theo dõi nhật ký ao nuôi và tổng hợp trên Excel.
Kỹ năng
Sử dụng excel, word, powerpoint
Tiếng Anh(B1), tiếng Thái (đang học thêm)
Mong muốn
Lương từ 8-10 triệu, có chế độ BHXH cũng như một số phúc lợi liên quan đến công việc.
Điện thoại
0978534578
Email
minhtienstupid1997@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
27/03/2022

Xem thêm

Kỹ sư Công Nghệ Sinh Học
Ngày 31-01-2023
Cao đẳng
Ngày 08-09-2022
kỹ sư nuôi trồng thủy sản
Ngày 10-03-2022
Đại học
Ngày 17-12-2021
Kỹ sư nuôi trồng thủy sản
Ngày 31-05-2021