Kỹ Thuật

Tên

Nguyễn Hoàng Vủ

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Đại Học
Quê quán
Nơi làm việc
Cà Mau, Bạc Liêu
Loại công việc
partime
Kinh nghiệm
5 năm làm việc tại farm
Kỹ năng
Làm việc nhóm, lãnh đạo
Mong muốn
Công việc chế độ rõ ràng
Điện thoại
0976437405
Email
Nguyenhoangvu.a3@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
06/03/2024

Xem thêm

Đại Học
Ngày 06-03-2024
Cao đẳng nuôi trồng thủy sản
Ngày 17-12-2023
Cử nhân Công nghệ sinh học
Ngày 20-11-2023
Đại hoc nuôi trồng thủy sản
Ngày 26-06-2023
Đại học
Ngày 06-06-2023