Nhân vien

Tên

Hán Duy Cơ

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Cao đẳng
Quê quán
Nơi làm việc
Gần tphcm
Loại công việc
fulltime
Kinh nghiệm
Nuôi tôm
Kỹ năng
Nuôi tôm
Mong muốn
Việc làm ổn định lâu dài
Điện thoại
0395910200
Email
handuyco12c2@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
25/09/2020

Xem thêm

Đại Học
Ngày 06-03-2024
Cao đẳng nuôi trồng thủy sản
Ngày 17-12-2023
Cử nhân Công nghệ sinh học
Ngày 20-11-2023
Đại hoc nuôi trồng thủy sản
Ngày 26-06-2023
Đại học
Ngày 06-06-2023