Nhân vien

Tên

Hán Duy Cơ

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Cao đẳng
Quê quán
Ninh Thuận
Nơi làm việc
Gần tphcm
Kinh nghiệm
Nuôi tôm
Kỹ năng
Nuôi tôm
Mong muốn
Việc làm ổn định lâu dài
Điện thoại
0395910200
Email
handuyco12c2@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
25/09/2020

Xem thêm

Cao đẳng
Ngày 25-09-2020
Đại Học
Ngày 26-07-2020
ĐH. Nuôi trồng thủy sản
Ngày 10-05-2020
Cao đẳng nuôi trồng thuỷ sản
Ngày 21-04-2020
Đại học ntts
Ngày 20-04-2020