Nhân viên chính thưc

Tên

Châu Tam Phong

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Trung Cấp
Quê quán
Trà Vinh
Nơi làm việc
Trà vinh
Kinh nghiệm
Chưa có
Kỹ năng
Kĩ năng tốt
Mong muốn
Không có
Điện thoại
0356340236
Email
Chautamphong1996@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
03/11/2018

Xem thêm

Kỹ sư NTTS
Ngày 06-07-2019
Cao đẳng (chuẩn bị ra trường)
Ngày 26-06-2019
Cao đẳng nuôi trồng thủy sản
Ngày 25-05-2019
Kỹ sư nuôi trồng thủy sản
Ngày 22-04-2019
Trung Cấp
Ngày 22-02-2019