Nhân viên chính thưc

Tên

Châu Tam Phong

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Trung Cấp
Quê quán
Trà Vinh
Nơi làm việc
Trà vinh
Kinh nghiệm
Chưa có
Kỹ năng
Kĩ năng tốt
Mong muốn
Không có
Điện thoại
0356340236
Email
Chautamphong1996@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
03/11/2018

Xem thêm

Cử Nhân
Ngày 27-03-2020
Đại Học Thuỷ Sản
Ngày 15-03-2020
Đại học
Ngày 30-12-2019
Cao đẳng
Ngày 13-09-2019
Tốt nghiệp ngành Kinh tế - Quản lý nuôi trồng thủy sản tại Đại học Nông Lâm
Ngày 03-09-2019