Nhân viên

Tên

Nguyễn Thị Vân

Giới tính
Nữ
Bằng cấp
Đại học
Quê quán
Đồng Nai
Nơi làm việc
Đồng Nai
Loại công việc
fulltime
Kinh nghiệm
4 năm làm việc cho công ty thuốc thủy sản ở vị trí nhân viên lab thị trường và lab vi sinh.
3 năm làm việc cho công ty thực phẩm ở vị trí nhân viên lab, phòng chất lượng.
Kỹ năng
Kỹ năng làm việc nhóm hay độc lập.
Trung thực, tư duy tốt, biết cầu tiến.
Mong muốn
Làm hành chính tăng ca
Điện thoại
0942093691
Email
Ntvancns@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
17/12/2021

Xem thêm

Cao đẳng
Ngày 08-09-2022
kỹ sư nuôi trồng thủy sản
Ngày 10-03-2022
Đại học
Ngày 17-12-2021
Kỹ sư nuôi trồng thủy sản
Ngày 31-05-2021
Trung Cấp Thủy Sản
Ngày 05-04-2021