Nhân viên

Tên

Huỳnh Quốc Khánh

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Đại học
Quê quán
Nơi làm việc
Các tỉnh đồng bằng sông cửu long
Loại công việc
fulltime
Kinh nghiệm
Chưa có kinh nghiệm
Kỹ năng
Nghiên cứu và làm việc độc lập
Tìm kiếm và thu thập thông tin
Mong muốn
Tìm được công việc phù hợp với kỹ năng và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tế từ đó mang đến lợi ích cho công ty
Điện thoại
0944512503
Email
huynhkhanh270295@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
11/09/2022

Xem thêm

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản
Ngày 19-10-2023
Cử nhân
Ngày 12-10-2023
Đại Học
Ngày 07-10-2023
ĐẠI HỌC
Ngày 05-05-2023
Đại học Nuôi trồng thủy sản
Ngày 25-04-2023