Nhân viên

Tên

Đặng Thị Thúy Kiều

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Đại học thủy sản Nha Trang
Quê quán
Nơi làm việc
Quảng Nam
Loại công việc
fulltime
Kinh nghiệm
2 năm kinh nghiệm về vi tảo
4 năm kinh nghiệm lab thị trường
Kỹ năng
Thành thạo các kỹ năng phòng lab, điều hành phòng tảo, nhân tảo sinh khối.
Mong muốn
Hạn chế đi Công tác xa, dài ngày.
Điện thoại
0978549821
Email
thuykieu0927@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
06/07/2022

Xem thêm

ĐẠI HỌC
Ngày 05-05-2023
Đại học Nuôi trồng thủy sản
Ngày 25-04-2023
Đại học
Ngày 10-04-2023
Đại học
Ngày 25-03-2023
Cao đẳng
Ngày 19-03-2023