nhân viên kĩ thuật

Tên

Nguyễn Thanh Hậu

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TPHCM
Quê quán
Nơi làm việc
miền tây
Kinh nghiệm
không có
Kỹ năng
giao tiếp, làm việc nhóm
Mong muốn
gắn bó lâu dài với công ty
Điện thoại
0961438493
Email
nguyenthanhhau.ntts@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
09/03/2020

Xem thêm

Nuôi trồng thủy sản - ĐH Nông Lâm Tp HCM
Ngày 15-11-2020
Cao đẳng
Ngày 25-09-2020
Đại Học
Ngày 26-07-2020
ĐH. Nuôi trồng thủy sản
Ngày 10-05-2020
Cao đẳng nuôi trồng thuỷ sản
Ngày 21-04-2020