Nhân viên kinh doanh

Tên

Nguyen khanh

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Đại học
Quê quán
Tiền Giang
Nơi làm việc
Tiền Giang
Kinh nghiệm
2 năm bán hàng thuốc, thức ăn thủy sản
Kỹ năng
Làm việc nhóm, làm việc đọc lâp, và phân tích tình huống
Mong muốn
Chưa có
Điện thoại
0931078968
Email
Ngkhanh968@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
20/02/2019

Xem thêm

Cử Nhân
Ngày 27-03-2020
Đại Học Thuỷ Sản
Ngày 15-03-2020
Đại học
Ngày 30-12-2019
Cao đẳng
Ngày 13-09-2019
Tốt nghiệp ngành Kinh tế - Quản lý nuôi trồng thủy sản tại Đại học Nông Lâm
Ngày 03-09-2019