Nhân viên kinh doanh

Tên

Nguyen khanh

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Đại học
Quê quán
Tiền Giang
Nơi làm việc
Tiền Giang
Kinh nghiệm
2 năm bán hàng thuốc, thức ăn thủy sản
Kỹ năng
Làm việc nhóm, làm việc đọc lâp, và phân tích tình huống
Mong muốn
Chưa có
Điện thoại
0931078968
Email
Ngkhanh968@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
20/02/2019

Xem thêm

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản
Ngày 22-04-2019
Trung Cấp
Ngày 22-02-2019
Đại học
Ngày 20-02-2019
tốt nghiệp đại học cần thơ chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản
Ngày 21-11-2018
Trung Cấp
Ngày 03-11-2018