Nhân viên kinh doanh

Tên

Trần Thanh Phong

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Đại học
Quê quán
Nơi làm việc
Cà Mau
Loại công việc
fulltime
Kinh nghiệm
Sinh viên mới ra trường
Kỹ năng
Giao tiếp tốt , cần cù
Mong muốn
sale
Điện thoại
0362586162
Email
[email protected]
Ngày gửi hồ sơ
30/11/2023

Xem thêm

Kỹ sư NTTS NHA TRANG
Ngày 26-05-2024
Cao đẳng
Ngày 06-05-2024
nuôi trồng thủy sản
Ngày 10-04-2024
Đại học chuyên ngành bệnh thuỷ sản
Ngày 22-02-2024
Đại học
Ngày 04-12-2023