Nhân viên kinh doanh

Tên

NGUYỄN PHẠM TRÚC QUỲNH

Giới tính
Nam
Bằng cấp
ĐẠI HỌC (NGƯ Y)
Quê quán
Nơi làm việc
TPHCM
Loại công việc
fulltime
Kinh nghiệm
1/2019 - Hiện tại : Giám sát kinh doanh - Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Nhân viên chính thức
- T ìm kiế m khác h hàng thuộc c ác kê nh B2B và B2C, thúc đẩy tăng mạng lưới khác h hàng tiề m năng về ngành hàng chủ
lực .
- T iế p c ận, c hăm sóc khác h hàng c ũ, nỗ lực khai thác khác h hàng mới trong địa bàn được phân bổ.
-Đàm phán, giới thiệu sản phẩm với các đối tác qua mail hoặc các cuộc gặp gỡ trực tiếp.
S ố năm kinh nghiệm: 2
Cấp bậc hiện tại: T rưởng nhóm / Giám sát
-Làm báo giá/hợp đồng ký kế t/gửi các chứng từ xuất nhập khẩu cần thiế t cho khách hàng.
-Theo dõi tình trạng nhập/xuất hàng hoá.
-Đ iề u phối hàng hoá the o tuyế n hoặc the o c ác đơn bán lẻ đế n khác h hàng.
-Chia kê nh/ target doanh số phù hợp cho nhân viên sales.
-T uyể n dụng/ đào tạo nhân viê n mới ở c ác vị trí: Kinh doanh/ admin/ kế toán/ kho...
- Chịu áp lực doanh số khu vực .
-Làm báo c áo doanh số tuần/ tháng c ho c ấp trên.
Kỹ năng
Kỹ năng giao tiếp, tương tác, thuyết trình và thuyết phục.
Kỹ năng chốt sales, chốt đơn hàng.
Kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng.
Kỹ năng đàm phán, thương thảo.
Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống.
Mong muốn
- Nhân viên kinh doanh văn phòng
- Môi trường thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau.
- Chế độ bảo hiểm , hợp đồng đầy đủ, rõ ràng.
Điện thoại
0338858713
Email
nptrucquynh@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
10/03/2022

Xem thêm

nuôi trồng thủy sản
Ngày 10-04-2024
Đại học chuyên ngành bệnh thuỷ sản
Ngày 22-02-2024
Đại học
Ngày 04-12-2023
Đại học
Ngày 30-11-2023
cao đẳng nuôi trồng thủy sản
Ngày 24-03-2022