Nhân viên kỹ thuật

Tên

Đoàn Việt Thống

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Đại học
Quê quán
Cà Mau
Nơi làm việc
Cà Mau
Kinh nghiệm

3 năm làm tổ trưởng tại công ty cổ phần thủy sãn Trung Sơn

Kỹ năng

Kỹ thuật nuôi tốt

Mong muốn

Công việc ổn định

Điện thoại
0946455922
Email
thongca1088@yahoo.com
Ngày gửi hồ sơ
14/04/2016

Xem thêm

Đại học
Ngày 14-05-2021
Đại Học NÔNG LÂM TP.HCM
Ngày 20-04-2021
Tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TPHCM
Ngày 10-01-2021
Cao đẳng
Ngày 17-12-2020
Nuôi trồng thủy sản - ĐH Nông Lâm Tp HCM
Ngày 15-11-2020