Nhân viên kỹ thuật thi trường

Tên

Phạm Văn Phếch

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Đại Học
Quê quán
Nơi làm việc
Đồng bằng sông Cửu Long
Loại công việc
fulltime
Kinh nghiệm
10 năm
Kỹ năng
Giao tiếp tốt, ky năng phan đoan được bệnh, ky thuật phòng và điều trị bệnh, năm bắt thi trường để mo rộng khách hàng
Mong muốn
Kỹ thuật thi trường bên mảng cá
Điện thoại
0964475050
Email
pvphech34ts@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
23/02/2023

Xem thêm

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản
Ngày 19-10-2023
Cử nhân
Ngày 12-10-2023
Đại Học
Ngày 07-10-2023
ĐẠI HỌC
Ngày 05-05-2023
Đại học Nuôi trồng thủy sản
Ngày 25-04-2023