Nhân viên kỹ thuật.

Tên

Lê Thị Lan

Giới tính
Nữ
Bằng cấp
Tốt nghiệp đạt bằng giỏi đại học chính quy chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản tại trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Quê quán
Hà Nội
Nơi làm việc
Theo phân công.
Kinh nghiệm
Chưa có.
Kỹ năng
Tin học văn phòng, thuyết trình, làm việc nhóm.
Mong muốn
Học hỏi kinh nghiệm và sử dụng năng lực phục vụ trong công việc.
Điện thoại
0372128174
Email
lelan22996@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
20/12/2018

Xem thêm

cử nhân vi sinh vật học
Ngày 18-02-2020
Đại Học
Ngày 10-01-2020
Sắp tốt nghiệp (sinh viên năm 4, chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, trường Đại học Nha...
Ngày 15-12-2019
Đại học chuyên ngành thủy sản
Ngày 05-10-2019
Thạc sĩ nuôi trồng thuỷ sản
Ngày 28-09-2019