Nhân viên Lab

Tên

Nguyễn Thị Ngọc Kiều

Giới tính
Nữ
Bằng cấp
Đại học Nuôi trồng thủy sản
Quê quán
Tiền Giang
Nơi làm việc
Tỉnh Bạc Liêu
Kinh nghiệm
Kỹ thuật kiêm Thủ kho Công ty cổ phần Gò Đàng(03/2019-03/2021)
Kỹ năng
Tổ chức, sắp xếp công việc cẩn thận, khoa học.
Có khả năng thuyết trình, bán hàng.
Mong muốn
Tìm được công việc phù hợp để phát triển thế mạnh bản thân.
Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
Điện thoại
0374559600
Email
15116072@st.hcmuaf.edu.vn
Ngày gửi hồ sơ
02/03/2021

Xem thêm

Trung cấp
Ngày 04-05-2021
Đại học
Ngày 03-05-2021
Công nghệ Chế biến Thuỷ sản ĐH Nông Lâm TPHCM
Ngày 14-04-2021
Đại học Nuôi trồng thủy sản
Ngày 02-03-2021
Cao đẳng
Ngày 11-12-2020