Nhân viên lab

Tên

Nguyễn Thị Thanh Duyên

Giới tính
Nữ
Bằng cấp
Kỹ sư
Quê quán
Nghệ An
Nơi làm việc
Khu vực miền tây, ưu tiên Bến Tre
Kinh nghiệm
Kiểm tra môi trường nước cơ bản
Soi tảo
Kiểm tra kí sinh trùng
Kỹ năng
Làm việc nhóm, tư vấn khách hàng
Mong muốn
Vì chưa có kinh nghiệm nhiều nên hy vọng nhận được sự dẫn dắt nhiệt tình từ công ty
Môi trường làm việc năng động và gắn bó lâu dài
Điện thoại
0392571432
Email
duyennguyen190698@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
19/10/2020

Xem thêm

Đại Học
Ngày 11-05-2021
Trung cấp
Ngày 04-05-2021
Đại học
Ngày 03-05-2021
Công nghệ Chế biến Thuỷ sản ĐH Nông Lâm TPHCM
Ngày 14-04-2021
Đại học Nuôi trồng thủy sản
Ngày 02-03-2021