Nhân viên lab

Tên

Nguyễn Thị Thanh Duyên

Giới tính
Nữ
Bằng cấp
Kỹ sư
Quê quán
Nghệ An
Nơi làm việc
Khu vực miền tây, ưu tiên Bến Tre
Kinh nghiệm
Kiểm tra môi trường nước cơ bản
Soi tảo
Kiểm tra kí sinh trùng
Kỹ năng
Làm việc nhóm, tư vấn khách hàng
Mong muốn
Vì chưa có kinh nghiệm nhiều nên hy vọng nhận được sự dẫn dắt nhiệt tình từ công ty
Môi trường làm việc năng động và gắn bó lâu dài
Điện thoại
0392571432
Email
duyennguyen190698@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
19/10/2020

Xem thêm

Kỹ sư
Ngày 19-10-2020
Cử nhân công nghệ sinh học
Ngày 04-09-2020
Sinh viên năm 4.
Ngày 31-08-2020
Kỹ sư nuôi trồng thủy sản
Ngày 10-07-2020
Đại học Cần Thơ, ngành sinh học
Ngày 10-05-2020