Nhân viên lab thủy sản

Tên

Đinh Thị Phương

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Đại Học
Quê quán
Nơi làm việc
Long An, Tiền Giang, TP.HCM
Loại công việc
fulltime
Kinh nghiệm
Nhân viên tảo lab- Cty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
Kỹ năng
Bệnh học thủy sản
Kỹ thuật nuôi tôm giống
Mong muốn
Cống hiến lâu dài
Điện thoại
0354770775
Email
[email protected]
Ngày gửi hồ sơ
04/01/2023

Xem thêm

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản
Ngày 19-10-2023
Cử nhân
Ngày 12-10-2023
Đại Học
Ngày 07-10-2023
ĐẠI HỌC
Ngày 05-05-2023
Đại học Nuôi trồng thủy sản
Ngày 25-04-2023