Nhân viên sale, lab, bán hàng

Tên

Dương Thị Dung

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Đại học chuyên ngành bệnh thuỷ sản
Quê quán
Nơi làm việc
Nam định- ninh bình
Loại công việc
fulltime
Kinh nghiệm
4 năm làm lab
Kỹ năng
Lab, bán hàng
Mong muốn
Khu vực nghĩa hưng nam định
Điện thoại
0967642528
Email
duongdung950@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
22/02/2024

Xem thêm

Cao đẳng
Ngày 06-05-2024
nuôi trồng thủy sản
Ngày 10-04-2024
Đại học chuyên ngành bệnh thuỷ sản
Ngày 22-02-2024
Đại học
Ngày 04-12-2023
Đại học
Ngày 30-11-2023