phòng Lab

Tên

Phạm Thị Mỹ Thoa

Giới tính
Nữ
Bằng cấp
Đại học
Quê quán
Phú Yên
Nơi làm việc
Các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận
Kinh nghiệm
Vừa ra trường
Kỹ năng
Chuyên ngành: Quản lý nguồn lợi thủy sản
Mong muốn
môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng
Điện thoại
0374926232
Email
pmythoa@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
03/10/2018

Xem thêm

Cao đẳng
Ngày 11-12-2020
Kỹ sư
Ngày 19-10-2020
Cử nhân công nghệ sinh học
Ngày 04-09-2020
Sinh viên năm 4.
Ngày 31-08-2020
Kỹ sư nuôi trồng thủy sản
Ngày 10-07-2020