Quản lý bán hàng vùng

Tên

Nguyễn Bá Hưng

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Cử Nhân
Quê quán
Nơi làm việc
Miền Tây
Loại công việc
fulltime
Kinh nghiệm
Trên 05 năm
Kỹ năng
Bán hàng, quản lý, điều hành kinh doanh vùng
Mong muốn
có thể đi công tác dài ngày
Điện thoại
0914079559
Email
nbhung1977@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
27/03/2020

Xem thêm

Cao đẳng
Ngày 06-05-2024
nuôi trồng thủy sản
Ngày 10-04-2024
Đại học chuyên ngành bệnh thuỷ sản
Ngày 22-02-2024
Đại học
Ngày 04-12-2023
Đại học
Ngày 30-11-2023