Quản lý nuôi tôm

Tên

Nguyễn Đức Vỹ Thanh

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Kỹ sư thủy sản
Quê quán
Nơi làm việc
Miền trung Việt Nam
Loại công việc
fulltime
Kinh nghiệm
Trên 10 năm
Kỹ năng
Kỹ thuật nuôi
Mong muốn
Làm việc trong trang trại nuôi tôm lót bạc...hoặc nhân viên tư vấn kỹ thuật cho người nuôi
Điện thoại
0898205133
Email
thanhtomhum70@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
17/06/2022

Xem thêm

Đại Học NTTS
Ngày 25-05-2023
Đại học
Ngày 15-03-2023
Đại học
Ngày 09-02-2023
Đại Học
Ngày 01-02-2023
Trung cấp
Ngày 14-01-2023